Pirmsskolai

Vispārīgi ieteikumi

Kā atbalstīt pirmsskolēna mācīšanos attālināti

Bērns mācās visu laiku, dažādās dzīves situācijās. Gadījumā, ja kādu laiku bērns neapmeklē pirmsskolu, skolotājam, sadarbībā ar vecākiem, ir iespēja atbalstīt un virzīt bērna mācīšanos mājās.

Vispirms skolotājs izveido regulāras saziņas iespējas ar vecākiem - kā skolotājs nodos ziņu un kā vecāki informēs skolotāju par bērna mācībām (piemēram, izmantojot digitālo platformu E-klase, ELIIS vai Class Dojo, e-pastu, whatsapp grupu, vienojoties par konkrētu laiku sarunai pa telefonu vai materiālu paņemšanai no bērnudārza).

Skolotājs sagatavo ieteikumus vecākiem, ņemto vērā bērnam sasniedzamos rezultātus un viņa attīstības vajadzības:

  • kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās;
  • kādas mācību darbības ieteicamas ilgākam laikam (piemēram, matemātika katrai dienai) vai nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem/ rotaļdarbībām, kopīgas darbošanās iespējām, kuru bērni kopā ar vecākiem var pildīt tad, kad viņiem ir laiks (skatīt tematu piemērus “Mana brīnumzeme” un “Ceļam un būvējam”);
  • kā izmantot ierastās ikdienas darbības (piemēram, ēdienreizes, veļas mazgāšana, mājas uzkopšana, braucot mašīnā) mācībām;
  • metodiskus ieteikumus un komentārus par vēlamajām darbībām (piemēram, par to, kā bērns mācās rotaļājoties, kā atbalstīt bērna rakstītprasmi).

Daži konkrētu uzdevumu piemēri:

  • Bērns izgriež dažādus attēlus no žurnāliem, liek tos uz krāsaina pamata, kombinē tos, veidojot īpašu ēku, kurā, piemēram, notiek bērnu ballītes, ražo konfektes, spēlējas, dejo un dzied u. tml. Ēkai var būt banāna vai tējkannas forma; pie tās sienas, piemēram, pievienota karotīte kā ārsienas lifts. Kad iecere noskaidrota, attēlus pielīmē pie pamatnes un atbilstoši iecerei papildina ar zīmējumu. Ieteikumam izmantots mācību un metodiskais līdzeklis “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas” mācību jomā, komnkrēti: Radošā darbība, 68. lpp. “Jocīgā māja” (https://mape.skola2030.lv/materials/205).
  • Saskatiet ģeometriskās formas apkārtējā vidē un ierakstiet, uzzīmējiet atrasto tabulā. Izmantotais materiāls: Matemātikas mācību joma, Ģeometriskās figūras, 59. lpp. (https://mape.skola2030.lv/materials/203).


Kā iekārtot telpu, lai radītu patstāvīgas mācīšanās iespējas dažāda vecuma bērniem

Vebinārā “Darbs pirmsskolu dežūrgrupās ārkārtas situācijas laikā” Skola2030 ekspertes A. Lauka un G. Kārkliņa stāsta, kā iekārtot mācību centrus, studijas, vai darbnīcas, lai bērns varētu darboties patstāvīgi un kāda ir skolotāja loma šādi organizējot mācību darbu: https://youtu.be/tGSYEfTP1dA

Sadaļa vecākiem

Skola2030 mājas lapā izveidota sadaļa arī vecāku atbalstam, kurā sniegti pirmsskolai domāti vispārīgi ieteikumi un iekļauti konkrēti materiāli izmantošanai mājās jebkurā laikā. Aicinām skolotājus izmantot šo saturu un informēt par to pirmsskolēnu vecākus.

Mācīšanās piemēri

Tematu piemēri (sagatavoti primāri vecākiem), kurus var izmantot arī dežūrgrupu skolotāji pirmsskolā.
Izziņas temata “Mana brīnumzeme” (pirmsskolai) 1. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)

Izziņas temata “Mana brīnumzeme” (pirmsskolai) 2. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)

Izziņas temata “Mana brīnumzeme” (pirmsskolai) 3. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)

Izziņas temata “Ceļam un būvējam” (pirmsskolai) 1. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)

Izziņas temata “Ceļam un būvējam” (pirmsskolai) 2. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)

Izziņas temata “Ceļam un būvējam” (pirmsskolai) 3. un 4. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)

Ieteikumi idejām un resursiem dažādās mācību jomās (tiek pastāvīgi papildināti) mācību resursu krātuvē:
https://mape.skola2030.lv/ - izmantojot izglītības posma filtru pirmsskola