Vecākiem

Kā vecāki var atbalstīt savu skolēnu un viņa mācīšanos?

  • Veidojiet pozitīvu attieksmi pret mācīšanos un skolu, iedrošiniet un atbalstiet jaunu zināšanu apguvē. Interesējieties par sava skolēna individuālo progresu. Uzturiet interesi nevis par vērtējumu, bet par mācīšanos, prasmēm, zināšanām, vērtībām.
  • Veidojiet konstruktīvas attiecības ar skolu, skolotājiem, citiem vecākiem. Sarunājieties, risiniet jautājumus, problēmas. Apmeklējiet vecākiem domātos pasākumus.
  • Esiet klātesoši un atbalstoši ikdienā. Interesējieties un sarunājieties – par to, kas bērnam svarīgs, par skolā piedzīvoto, par izdošanos un grūtībām. Palīdziet izprast dažādu pušu viedokli.
  • Palīdziet kļūt patstāvīgākam, neatkarīgākam. Māciet, kā pašam plānot skolas un brīvo laiku, kā rast laiku hobijiem, draugiem. Palīdziet saprast, kā pārvarēt grūtības, trauksmi, neizdošanos.
  • Veidojiet konstruktīvas attiecības ar skolu un skolotājiem, jo tieši kopā rodams labākais veids skolēna atbalstam. Svarīgi neveidot nepatiku pret skolā notiekošo. Interesējaties vairāk kā tikai par atzīmēm - biežāk jautājiet, ko bērns iemācījies.

⇒ Lejupielādē bukletu vecākiem par pamatizglītību šeit!

 

Mācības pamatizglītībā

Papildu resursi

Skola2030 ziņu izdevums par pamatizglītību un 7 mācību jomām

http://bit.ly/DomatDaritZinat_3

Biežākie jautājumi Citi jautājumi