Vebināri

Tuvākie vebināri 

  • Tuvākajā laikā nav paredzēti jauni vebināri. Aicinām sekot informāciju šajā lapā vai Skola2030 Facebook kanālā!

 

Notikušie vebināri

Vidusskolas valsts pārbaudes darbu programma un to paraugi (2021. gada septembris)

Mācību priekšmetu programmas pamatizglītībā (2019. gada oktobris - 2020. gada jūnijs)

Mācību priekšmetu pamatkursu programmu paraugi vidusskolā (2020. gada februāris - 2020. gada augusts)

Padziļināto kursu programmu paraugi vidusskolā (2021. gada februāris/marts)

Vebināri sākumskolas skolotājiem (2020. gada septembris - 2021. gada augusts)

Pirmsskola (2019. gada aprīlis - 2021. gada augusts)

Attālināta mācīšanās (2020. gada decembris)

Biežāk uzdotie jautājumi (2020. gada jūnijs - 2020. gada augusts)

Diagnosticējošie darbi pilnveidotajā mācību saturā (2020. gada septembris - 2021. gada maijs)

Vērtēšana kultūras un mākslas mācību priekšmetos (2021. gada aprīlis/maijs)

Iekļaujoša izglītība (2021. gada aprīlis - 2021. gada oktobris))

Vebināri par mācību materiālu paraugiem (2020. gada septembris)

Izmaiņas pilnveidotajā mācību saturā (2018.-2019. gads)

Citi vebināri