Konsultācijas skolotājiem un vadītājiem

Skolotājiem un skolu vadītājiem tiešsaistē ir iespēja sazināties ar Skola2030 mācību jomu ekspertiem, lai rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem.

Konsultācijas notiks Zoom vidē. Uz katru konsultāciju aicinām reģistrēties līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 17.00! Pirms konsultācijas konkrētajā dienā līdz plkst. 12.00 tiks nosūtīta Zoom pieslēgšanās saite. 

Uz katru no konsultācijām jāpiesakās atsevišķi, spiežot uz tālāk norādītā datuma un laika.

 

Vadītāju rīta sarunas

 

JAUNUMS
Individuālā konsultācija

Pieteikties konsultācijai var ne vēlāk kā 1 nedēļu iepriekš.

Piesakoties skolotājam jāapraksta pedagoģiskais vai specifiski metodiskais gadījums, par kuru vēlas saņemt konsultāciju, ietverot informāciju par klasi: tās skaitlisko sastāvu (ja ir iekļaujamie skolēni); mācību organizāciju mācību iestādē/mācību priekšmetā (dubultstunda, integrēta stunda un cits)  un/vai jāpievieno savs izveidotais materiāls (pārbaudes darbs, stundas plānojums, tematiskas plāns un cits) vai tā uzmetums, par kura saturu vēlas konsultēties.

Jānorāda vai vēlas saņemt mutisku vai rakstisku atbildi, kurā būtu norādes kur meklēt atbalstu, piemērus.

 

Tuvākie konsultāciju norises laiki (saraksts regulāri tiek papildināts)