Ieviešanas grafiks

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā paredzēts ieviest pakāpeniski. Šajā – 2019./2020. mācību gadā – pārmaiņu īstenošanu sāks pirmsskolu līmenī, bet no 2020./2021. mācību gada – pakāpeniski – arī pamatskolas un vidusskolas posmā.