Vecākiem

Vispārīgi ieteikumi

Ieteikumi vecākiem, kā labāk nodrošināt attālinātu mācību procesu:
Ieteikumus vecākiem varat lejuplādēt PDF formātā šeit.

Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās. Solvitas Lazdiņas ieteikumi:
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas

Skola2030 ekspertu Arita Laukas un Gintas Kārkliņas ieteikumi vecākiem, kā organizēt un vadīt pirmsskolēna mācīšanos mājās: 
https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be

Raksts par to, kā bērni mācās rotaļājoties:
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/berns-macas-rotalajoties

Ieteikumi par to, kā bērnam attīstīt rakstītprasmi:
Skaties tos šeit.


Mācīšanās piemēri

Materiāli par mācīšanos mājās izmantošanai jebkurā laikā (pirmsskola)

Ārkārtas situācijā ģimenēs apstākļi ir ļoti atšķirīgi - ģimenē var būt vairāki skolēni, var būt arī mazulis, par kuru jārūpējas vai seniori, kuri jāatbalsta. Svarīgi šādos apstākļos būt pēc iespējas mierīgiem, pozitīviem un vienoties, kā ģimene darbosies, saplānot laiku un darbības atbilstoši visu vajadzībām. Šie ir vispārīgi atbalsta materiāli pirmsskolēnam, kurus varēsiet izmantot jebkurā laikā.

“Brokastis, pusdienas, vakariņas”
“Matemātika katrai dienai”
"Mācāmies ceļā"


Izziņas temats "Mana brīnumzeme" (pirmsskola) 

Atbalsta materiāls vecākiem, kā nedēļas laikā kopā ar bērniem izzināt kādu tematu. Piedāvājam tematam "Mana brīnumzeme" skaidrojošu video, kā arī - bērna mācību darbību aprakstu un skaidrojumu vienai nedēļai - ko bērns ar šīm darbībām mācās, kāds pieaugušo atbalsts nepieciešams. 

Izziņas temata “Mana brīnumzeme” 1. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF)
Izziņas temata “Mana brīnumzeme” 2. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF)
Izziņas temata “Mana brīnumzeme” 3. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF)

Izziņas temats "Ceļam un būvējam" (pirmsskola)

Izziņas temata “Ceļam un būvējam” (pirmsskolai) 1. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)
Izziņas temata “Ceļam un būvējam” (pirmsskolai) 2. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)
Izziņas temata “Ceļam un būvējam” (pirmsskolai) 3. un 4. nedēļas apraksts īstenošanai mājas apstākļos (PDF formātā)