Mācību līdzekļi

Skola2030 mācību resursu krātuvē šobrīd ievietoti šādi mācību līdzekļi:

Dabaszinātņu mācību jomā

Matemātikas mācību jomā

Valodu jomā

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā

Tehnoloģiju joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Mācību līdzekļi bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Mācību līdzekļi skolēniem ar garīgās attītības traucējumiem un vispārizglītojošajām skolām, kurās mācās skolēni ar dažādiem traucējumiem