Pilotskolas

Lai aprobētu projekta ietvaros topošo mācību saturu un pieeju, Valsts izglītības satura centrs (VISC) šim mērķim 2017. gada janvārī izraudzījās 100 pirmsskolas un skolas (turpmāk – pilotskolas). Aprobācija ilga divus gadus, kuru laikā visu pilotskolu skolotāju komandas piedalījās mācībās un regulāri tikās, lai kopīgi plānotu mācību darbu un sniegumu vērtēšanu un palīdzētu skolēniem attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamas kompetences – kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un citas. 

Pilotskolas izvēlētas, ņemot vērā gan izglītības programmu piedāvājumu un mācību vidi, gan bērnu un jauniešu skaitu un skolotāju motivāciju dalībai. Lai noskaidrotu, kā projektā izstrādāto mācīšanas pieeju vislabāk ieviest vispārējā izglītībā, un lai labās prakses piemēri būtu pieejami visā Latvijā, katrā plānošanas reģionā tika izvēlas ļoti dažāda veida skolas, sākot no nelielām lauku reģionu sākumskolām līdz lielo pilsētu vidusskolām un Valsts ģimnāzijām. Pilotskola ar vismazāko skolēnu skaitu ir Rucavas pamatskola, kurā mācās 71 skolēns, bet vislielākā ir Rīgas Zolitūdes ģimnāzija ar 1457 skolēniem. Savukārt vistālākā skola, raugoties no galvaspilsētas Rīgas, ir Zilupes vidusskola. No katra plānošanas reģiona aprobācijā tika iesaistīta arī speciālā izglītības iestāde. 

Izglītības iestādes satura un pieejas aprobācijai nominēja Latvijas pašvaldības. Atsaucoties aicinājumam, 101 pilsētu un novadu pašvaldība nominēja kopumā 235 skolas un pirmsskolas. Projektā sākotnēji plānoto 80 izglītības iestāžu vietā dalībai aprobācijā tika izvēlētas 100 skolas.   

Pilotskolu saraksts (PDF formātā)

Biežākie jautājumi Citi jautājumi