23.08.2021

www.skolo.lv – jauna platforma mācībām. Izzini, darbojies, vērtē, dalies un sadarbojies!

Skola2030 ietvaros ir tapusi jauna mācīšanās platforma mācību procesa īstenošanai – kā klātienē, tā attālināti un kombinēti.

Skolo.lv ir integrēta platforma ikdienas mācībām – no pirmsskolas līdz vidusskolai –, kas atbalsta bērna un jaunieša apzinātu, iesaistošu, sistemātisku mācīšanos un skolotāju personalizētu, skolēniem nozīmīgu, motivējošu, intelektuāli izaicinošu mācību plānošanu un vadīšanu un kurā skolotājiem pieejamas vadītas un pašmācības profesionālās pilnveides iespējas. Skolo.lv ir pieejama visām Latvijas izglītības iestādēm, kurās īsteno vispārējās izglītības saturu un sistemātisku, ikvienu skolēnu iesaistošu pilnveidotā mācību satura ieviešanu.

Ko skolotājs var darīt mācīšanās platformā skolo.lv?

Skolotājs var plānot tematus un nodarbības, veidot skaidrojumus, demonstrējumus (rakstiski, audio vai video formātā) un mācību uzdevumus skolēniem, to skaitā interaktīvus, un var diferencēt mācību darbu dažādiem skolēniem. Skolotājs var izmantot jau gatavus Skola2030 ekspertu veidotus interaktīvus e-kursu paraugus vai tos mainīt un papildināt pēc saviem ieskatiem. Skolotājs var saņemt un organizēti pārvaldīt skolēnu darbus un sniegt par tiem atgriezenisko saiti, kā arī sekot līdzi un analizēt datus par skolēnu iesaisti mācībās un skolēnu sniegumu.

Papildus paredzēts mācīšanās platformu skolo.lv izmantot pedagoģiskā personāla tālākizglītības nodrošināšanai.

Ko skolēns var darīt mācīšanās platformā skolo.lv?

Skolēns var piekļūt strukturētam un pārredzamam mācību saturam, sazināties ar skolotāju / klasesbiedriem (asinhroni vai tiešsaistē), koplietot dokumentus, pildīt skolotāja piedāvātus interaktīvus uzdevumus, to skaitā ar automātiskas atbilžu pārbaudes vai pašpārbaudes iespējām, un uzdevumus, kur pašiem jāveido savas atbildes, izmantojot dažādas lietotnes, arī rakstiski, audio vai video formātā. Skolēns var veidot un publicēt savu darbu kolekcijas (portfolio), saņemt atgriezenisko saiti un pašvērtēt savu attīstības dinamiku, kā arī pildīt pārbaudes darbus, tostarp ar ierobežotu izpildes laiku.

Vai skolo.lv būs pieejami mācību līdzekļu paraugi?

Skolo.lv šobrīd pieejama 1. versija jau gataviem Skola2030 e-kursu paraugiem 1., 2., 4., 5., 7., 8. klasei un pamatkursiem vidējās izglītības pakāpē, un tie pakapēniski tiks papildināti un atjaunināti. E-kursu paraugi ir strukturēti, pēctecīgi, maināmi digitālu mācību līdzekļu un aktivitāšu komplekti. E-kursu paraugus veido Skola2030 eksperti, izmantojot Skola2030 izstrādātos mācību līdzekļus un citiem publiski pieejamos materiālus skolēna mācībām un skolotāja darba atbalstam. Šos e-kursu paraugus skolotājs var kopēt un uzreiz izmantot darbā ar saviem skolēniem vai mainīt un papildināt pēc saviem ieskatiem. Katrā mācību priekšmetā, vidusskolas pamatkursā un padziļinātajā kursā vidējās izglītības pakāpē, visās mācību jomās pirmsskolā būs pieejams savs mācību e-kurss, kurā skolotāji varēs kopdarboties un skolēni mācīties.

E-kursu ietvaros iespējams veidot un aktualizēt mācību līdzekļu apkopojumu, izstrādāt interaktīvus uzdevumus un pārbaudes darbus, diskutēt par e-kursa tēmu iekšējā skolēniem un skolotājam pieejamā forumā, veidot skolēna portfolio, sniegt vērtējumu un atgriezenisko saiti par veikto uzdevumu vai izpildīto pārbaudes darbu.

Vai par mācīšanās platformas skolo.lv lietošanu ir jāmaksā?

Nē, mācīšanās platformas skolo.lv lietošana ir bez maksas.

Kurām izglītības iestādēm būs pieejama mācīšanās platforma skolo.lv?

Mācīšanās platformu, atbalstot pilnveidotā mācību satura ieviešanu, piedāvājam Latvijas izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās izglītības saturu.

Kā izglītības iestāde var pieteikties un lietot mācīšanās platformu skolo.lv?

Ja jūsu izglītības iestādes viens vai vairāki skolotāji izsaka vēlmi izmantot mācīšanās platformu skolo.lv, lūdzam skolas vadītāju aizpildīt pieteikuma anketu skolo.lv sadaļā "Piesaki skolu", norādot izglītības iestādes virslietotāju (sistēmas administratoru, kam būs plašākas tiesības nekā pārējiem lietotājiem). Jūsu izglītības iestādei būs jāslēdz līgums ar Valsts izglītības satura centru (VISC) par mācīšanās platformas skolo. lv lietošanu, personu datu apstrādi un atļauju izgūt personas datus no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS). Ja izglītības iestādei nav tiesību slēgt šāda veida līgumu, ir iespēja slēgt trīspusēju līgumu kopā ar pašvaldību. Pēc līguma noslēgšanas mācīšanās platformā skolo.lv tiks izveidots kopīgs jūsu skolas profils. Līgums ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim, taču šis līgums tiek automātiski pagarināts uz katru nākamo mācību gadu arī pēc šī termiņa, ja skola nav izteikusi vēlmi pārtraukt līgumu.

Pēc līguma noslēgšanas visi mācību iestādes pedagogi tiks pievienoti mācīšanās platformai skolo.lv. Lai uzsāktu darbu, skolotājam būs jāielogojas sistēmā. Skolēnus mācīšanās platformā pievienos skolotājs, tieši savam mācību priekšmetam vai kursam, izmantojot elektronisko žurnālu spraudni. Skolēni un skolotāji sistēmai piekļūst, identificējoties ar VIIS vienoto pieteikšanos un izmantojot skolvadības žurnālu E-klase vai Mykoob, vai Latvija.lv autentifikācijas līdzekli, tas ir, nav jāatceras papildus lietotājvārds un parole. Savukārt, izmantojot saziņas risinājumu, ja to skola izvēlējusies, skolēns un skolotājs autorizējas ar piešķirto lietotāja e-pastu un paroli.

Kādas ir iespējamās mācīšanās platformas skolo.lv komplektācijas?

Skola var izmantot skolo.lv vidi 1) kā atsevišķu pašpietiekamu risinājumu, kurā skolotājs var veidot vai izmantot jau esošos e-kursu paraugus konkrētām skolēnu klasēm mācību procesa atbalstam, 2) kopā ar Skola2030 piedāvāto MS Teams saziņas un kopdarbības risinājumu, kas ietver Microsoft A1 licenci (Word, Excel, Power Point, OneNote; katram lietotājam (gan skolēnam, gan skolotājam) mākoņkrātuvē vieta 1 TB apmērā), vai arī 3) kopā ar savu saziņas un/vai kopdarbības risinājumu (savu MS Teams, ZOOM, Jitsi Meet, Google Meet vai kādu citu video konferences piedāvāto risinājumu).

Vai mācīšanās platformu skolo.lv ir iespējams izmēģināt bez reģistrēšanās?

Lai apskatītu un izmēģinātu mācīšanās platformu, aicinām izmantot skolo.lv sadaļu "Izmēģini” un pieslēgties e-videi ar lietotājvārdu skolotajs un paroli Demo-Skolotajs1

Tur skolotājam būs iespēja ne tikai apskatīt mācīšanās platformu, bet arī virtuālā gida pavadībā, sekojot norādēm, soli pa solim izveidot savu izmēģinājuma e-kursu, tādā veidā iepazīstoties ar e-kursa veidošanas pamatprincipiem. 

Vai skolo.lv ir lietotāju atbalsts?

Jā, skolo.lv ir pieejams lietotāju atbalsta dienests, kas ir gatavs atbalstīt gan katru lietotāju, gan skolas IT personālu mācīšanās platformas izmantošanā. Jautājumus iespējams uzdod, rakstot info@skolo.lv vai zvanot pa tālruni +371 66051908 darba dienā plkst. 9.00-17.00 un no 1. septembra arī brīvdienās plkst. 14.00-18.00. Būs pieejamas arī video pamācības par mācīšanās platformas skolo.lv izmantošanu, kā arī virtuāla lietotāju pieredzes kopiena jeb forums.

Vai tiks organizētas mācības, kā lietot mācīšanās platformu skolo.lv?

Lai iepazīstinātu ar skolo.lv iespējām, Skola2030 organizē mācības izglītības tehnoloģiju mentoriem, kuri izglītības iestādes vadības uzdevumā atbalsta skolotājus darbā ar izglītības tehnoloģijām un mācīšanās platformu skolo.lv. Platformā ikvienam būs pieejamas video pamācības skolo.lv izmantošanai, kā arī, ja nepieciešams, tiks organizētas konsultācijas un ievadmācības izglītības iestādes skolotājiem.

Kad mācīšanās platforma skolo.lv būs pieejama?

Skolo.lv pilna darba versija ir pieejama ikvienai skolai, tai skaitā pirmsskolām un profesionālās izglītības iestādēm. Saņemot skolas pieteikumu un noslēdzot līgumu, pakāpeniski līdz mācību uzsākšanai tajā tiks iereģistrēti skolēni.

.www.skolo.lv