29.12.2023

Pateicamies visiem par iesaisti pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā!

2023. gada 31. decembrī pēc septiņu gadu darba noslēgsies VISC īstenotais ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030). Projektu īstenoja Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar vairākiem partneriem: Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (no 2017. gada oktobra pievienota Latvijas Universitātei), Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas internātvidusskolu – attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, kā arī ar tām pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalījās mācību satura aprobācijā.  

Skola2030 mērķis bija izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.  
 
Projektā dažādās lomās un dažādos laika periodos bija iesaistījušies vairāk nekā 1000 izglītības darbinieki, liela daļa no viņiem turpina iesāktās iniciatīvas savos pamatdarbos vai citos izglītības nozares projektos. Projekta ietvaros notikuši vairāk nekā 1000 semināri, konferences un konsultācijas skolotājiem, pasākumos piedaloties vairāk nekā 85 000 izglītības darbiniekiem. 20 755 pedagogi piedalījušies divdesmit deviņās Skola2030 piedāvātajās profesionālās kompetences pilnveides programmās.  

Aicinām arī turpmāk izmantot projektā Skola2030 radītos mācību atbalsta rīkus:  

  • Mācīšanās platformu skolo.lv – tajā pieejami e-kursu paraugi skolēniem un skolotājiem, mācību materiāli visiem vecuma posmiem, tai skaitā iekļaujošajai un speciālajai izglītībai.   
  • Mācību plānošanas e-vidi mape.gov.lv – mācību materiālu krātuve, mācību programmu un valsts pārbaudes darbu paraugi, tematiskais e-plānošanas rīks.  
  • Mācību video vietni tavaklase.lv, kurā esošie video noderēs, strādājot gan ar 1.–9. klašu skolēniem, gan ar vidusskolēniem. Video pieejama materiāli mācību programmām septiņās mācību jomās, ietverot vairāk nekā 1000 tematus.  

  

Tāpat arī aicinām skolotājus izmantot izveidotās ceļa kartes. Tās ir veidotas atbilstoši Skola2030 izstrādātajām mācību programmām un noder kā ikdienas palīgs mācību plānošanas procesā. Ceļa kartes skolotājiem ir pieejamas e-vidē: Mape.

Aicinām turpināt izmantot arī Skola2030 tīmekļvietni www.skola2030.lv, smeļoties informāciju par pilnveidoto mācību saturu un pieeju, iedvesmojoties no bloga un Ziņu izdevuma “Domāt. Darīt. Zināt.” rakstiem, labās prakses piemēriem. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt uz info@skola2030.lv vai atbalsts@visc.gov.lv  

Lai sekmīgs Jaunais gads!  

Ar cieņu, 

Skola2030 komanda