07.12.2020

Vebināru sērija par attālinātu mācīšanos

Decembrī aicinām uz Skola2030 rīkoto vebināru sēriju par attālinātu mācīšanos. Vebināros dalībnieki (Skola2030 eksperti, skolu vadītāji un skolotāji) stāstīs par attālinātu mācīšanos dažādos aspektos. Vebināra otrajā daļā reģistrētajiem klausītājiem būs iespēja uzdot savus jautājumus un dalīties pieredzē.

Vebināri notiks Zoom platformā. Tajos skolotāji varēs uzzināt par to, kā vērtēt skolēna sniegumu, kā efektīvi plānot mācību stundu, kā arī, kā izvērtēt mācību satura apjomu attālinātas mācīšanās laikā. Lai piedalītos, aicinām pirms tam reģistrēties:

  • 09.12.2020. plkst. 16.00 Vērtēšana attālinātas mācīšanās laikā (reģistrējies šeit)
  • 16.12.2020. plkst. 16.00  Efektīva mācību plānošana attālinātas vai kombinētas mācīšanās apstākļos (reģistrējies šeit)
  • 21.12.2020. plkst. 15.00  Mācību satura apjoma izvērtēšana attālinātas mācīšanās laikā (reģistrējies šeit). Šajā vebinārā stāstīsim par principiem, kā katrā no mācību jomām izvērtēt apgūstamo mācību apjomu attālinātas mācīšanās laikā. Vebināru vadīs Skola2030 mācību jomu vadītāji.

Reģistrētie dalībnieki e-pastā saņems saiti ar piekļuvi pasākumam Zoom platformā dienā, kad notiks vebinārs, līdz plkst. 12.00. Jautājumus aicinām sūtīt uz e-pastu: vebinars@skola2030.lv

Vēlāk visu vebināra dalībnieku prezentācijas daļu būs iespēja noskatīties Skola2030 YouTube kanālā.  Ja rodas praktiski jautājumi, lūgums rakstīt uz e-pastu: info@skola2030.lv

Tāpat aicinām arī skatīties pirmo šajā sērijā notikušo vebināru - "Mācību darba organizēšana attālinātās mācīšanās laikā", kā arī citus līdz šim notikušus Skola2030 vebinārus - https://skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/vebinari!