10.08.2020

Skolotājiem pieejami visi pilnveidotā satura mācību priekšmetu programmu paraugi

Mācību satura izstrādes un ieviešanas projekta ietvaros tiek veidots 51 mācību priekšmetu un kursu programmu paraugs pamatizglītībā, kā arī pamatkursiem un vienam specializētajam kursam vispārējā vidējā izglītībā - tie visi šobrīd ir pilnībā izstrādāti un skolotājiem pieejami mācību resursu krātuvē http://mape.skola2030.lv. Par katru no programmu paraugiem un tā izmantošanu mācību procesā Skola2030 skolotājiem nodrošina arī tiešsaistes vebināru un pēc tā - arī tā ierakstu.

Saites uz šiem resursiem atrodamas arī Skola2030 mājas lapā:
http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-programmu-paraugi-pamatizglitiba
http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/pamatkursu-programmu-paraugi-videja-izglitiba

Mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi

Salīdzinot ar esošajiem, jaunie mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi ir detalizētāki, apjomā plašāki, iekļauj katra temata sasniedzamos rezultātus un detalizēti apraksta konkrētas skolēna darbības – kas viņam jādara, kāda pieredze jāiegūst, kāds skolotāja atbalsts nepieciešams, lai šo tematu apgūtu.

Visi 51 izstrādātie mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi veidoti kā atbalsta materiāls skolotājiem, taču tie nav obligāti - izstrādātajām mācību programmām ir tikai ieteikuma raksturs. Tāpat kā līdz šim, skolotājiem saistoši jeb obligāti ir vienīgi skolēniem noteiktie sasniedzamie rezultāti mācību jomās - tie ir bijuši pieejami kopš standartu pieņemšanas brīža valdībā - pamatizgllītībā - kopš 2018.gada rudens, vidējās izglītības pakāpē - kopš 2019.gada rudens. Tie viegli uztveramā formātā publicēti te: https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/sasniedzamie-rezultati. Pakāpeniski mācību resursu krātuvē www.mape.skola2030.lv tiek publicēti arī mācību līdzekļi.

Vebināri par mācību priekšmetu programmu paraugiem vidējai izglītībai

Sākot ar šo nedēļu Skola2030 atsāks vebināru sēriju par pamatkursu programmu paraugiem vidējā izglītībā un to izmantošanu mācību procesā - tie, tāpat kā līdz šim notikušie, būs skatāmi tiešraidē Skola2030 Facebook kanālā www.facebook.com/skola2030:

  • 11. augustā, plkst. 12.00 Sociālās zinības un vēsture
  • 11. augustā, plkst. 14.00 Vēsture un sociālās zinātnes I
  • 13. augustā, plkst. 11.00 Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra
  • 14. augustā, plkst. 10.00 Dizains un tehnoloģijas I
  • 14. augustā, plkst. 12.00 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas pamatkursi (izņemot Literatūra I)
  • 14. augustā, plkst. 15.00 Sports un veselība
  • 19. augustā, plkst. 10.00 Programmēšana I
  • 21. augustā, plkst. 10.00 Datorika

Vienkopus saites iepriekšējo vebināru ierakstiem atrodamas un tekoši tiek papildinātas: https://www.skola2030.lv/lv sadaļā Skolotājiem, apakšsadaļā Atbalsts pie attiecīgā programmas parauga saites.

Atbalsts pilnveidotā satura ieviešanai skolotājiem, skolotājiem, pašvaldībām

"Lai skolotājus atbalstītu un iedrošinātu pārmaiņām, kas saistītas ar aizvien lielāku viņiem doto brīvību un atbildību izvēlēties, ko un kā mācīt, vairāku pēdējo gadu garumā gan skolotājiem, gan skolu vadītājiem nodrošinātas plašas profesionālās pilnveides iespējas un joprojām tiek sniegts ļoti vērienīgs atbalsts," uzsver Skola2030 ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

Tikai šī gada sākumā no marta vidus līdz jūnija beigām arī ārkārtas situācijas laikā notikuši 92 dažādi pasākumi ar teju 12 tūkstošiem dalībnieku. Tajā skaitā - notikuši 36 vebināri par mācību priekšmetu un kursu saturu, to programmām un metodiskajiem materiāliem, biežāk uzdotajiem jautājumiem. Visi ieraksti pieejami Skola2030 YouTube kanālā: youtube.com/skola2030.

Visiem skolotājiem pieejams arī pašmācības E-kurss https://talakizglitiba.visc.gov.lv. Tajā skolotājiem ir iespēja pašmācības ceļā tiešsaistē apgūt būtiskākos pilnveidotā mācību satura un pieejas aspektus. Izglītības iestādes vadība šo pašmācības kursu var izmantot, lai organizētu kopīgas mācības skolotājiem.

Lai sagatavotu tehnoloģiju mācību jomas skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai, iepriekšējā un šajā gadā skolotājiem bija iespēja piedalīties mācībās Rīgā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Kuldīgā, Cēsīs un Rēzeknē. Mācībām var pieteikties arī šī gada augustā.

Lai atbalstītu vidusskolu vadības komandas jaunā vidusskolas modeļa ieviešanā, Skola2030 pagājušā gada rudenī un šī gada sākumā organizēja satura ieviešanas atbalsta semināru ciklu skolu vadītājiem, t.sk., no profesionālās vidējās un arodizglītības iestādēm. Pašvaldības un skolu vadītāji tika mudināti sadarboties, lai savā reģionā/teritorijā izveidotu saskaņotu izglītības programmu piedāvājumu.

Skola2030 projekta ietvaros ir notikušas satura ziņā nozīmīgas mācības, konferences un semināri, izveidots skolotājiem domāts ziņu izdevums Domāt.Darīt.Zināt. Izglītojošos un informatīvos pasākumos kopumā iesaistīti vairāk nekā 21 000 pedagogu; ap 11 000 pedagogu jau saņēmuši apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvi.

Kas par pilnveidoto saturu un pieeju jāzina vecākiem

Lai būtiskākās pārmaiņas skaidrotu vecākiem, stāstītu par sagaidāmo vecāku iesaisti bērna mācībās un sadarbībā ar skolu, izveidoti īpaši pārskatāmi informatīvi materiāli - atbilstoši katrai izglītības pakāpei: