03.10.2022

Skola2030 sāk digitālo mācību līdzekļu publicēšanu

Līdz ar jauno mācību gadu mācīšanās platformā skolo.lv ir pieejami Skola2030 veidotie digitālie mācību līdzekļi vidusskolas padziļinātajiem kursiem. Lai palīdzētu skolotājiem pēc iespējas efektīvāk izmantot materiālus, rudens brīvlaikā notiks vairāki izbraukumu semināri.

Izbraukumu semināri notiks Latvijas reģionu centros – 19. oktobrī Rēzeknē, 20. oktobrī Cēsīs, 24. oktobrī Kuldīgā, 26. oktobrī Rīgā un 27. oktobrī Jelgavā. Semināros aicinām piedalīties skolotājus, kuri māca vai mācīs padziļinātos kursus vidusskolā, un kuriem jau ir priekšzināšanas darbā ar skolo.lv. Semināru laikā dalībnieki praktiski darbosies ar digitālajiem mācību līdzekļiem, analizēs dažādus vērtēšanas aspektus un prakses mācību priekšmetos, saņems praktiskus ieteikumus no Skola2030 ekspertiem. Informācija par semināriem un reģistrēšanos pieejama projekta mājaslapā: https://skola2030.lv/lv/atbalsts/ieviesanas-seminari.

Skola2030 veidotie digitālie mācību līdzekļi vidusskolu padziļinātajiem kursiem ir izstrādāti 7 mācību jomās, balstoties uz padziļināto kursu mācību priekšmeta programmā piedāvāto tematu sadalījumu atbilstoši definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Digitālie mācību līdzekļi sniedz iespēju skolēniem attīstīt pašvadītas mācīšanās prasmes, patstāvīgi risinot uzdevumus un saņemot atgriezenisko saiti par savu sniegumu. Materiāli satur daudzveidīgus un interaktīvus uzdevumus, prezentācijas, video un audio ierakstus.

Aktualizēta informācija par digitālajiem mācību līdzekļiem pieejama ŠEIT. 

Pirmā semestra materiāli mācīšanās platformā skolo.lv tiks pakāpeniski papildināti līdz skolēnu rudens brīvlaikam, savukārt otrā semestra materiālu pievienošana notiks divās kārtās - līdz šī gada beigām un līdz nākamā gada martam. Materiāli ir brīvi un bez maksas pieejami ikvienam, tos var izmantot un pavairot pēc nepieciešamības vai pēc to parauga veidot savus. Vēlāk materiāli tiks ievietoti arī digitālajā mācību resursu krātuvē mape.skola2030.lv.

Digitālie mācību līdzekļi būs pieejami šādiem augstākā līmeņa kursiem: Matemātika II, Latviešu valoda un literatūra II, Bioloģija II, Sociālās zinības II , Vēsture II, Programmēšana II, Dizains un tehnoloģijas II, Ģeogrāfija II, Kultūra un māksla II, Ķīmija II, Fizika II, Svešvalodas II (angļu, krievu, vācu, franču), Sports un veselība.

Lai pieteiktos skolo.lv lietošanai, izglītības iestādes vadītājam ir jāaizpilda pieteikuma anketa skolo.lv sadaļā “Piesaki skolu”, norādot izglītības iestādes virslietotāju (sistēmas administratoru, kam būs plašākas tiesības nekā pārējiem lietotājiem). Pēc tam izglītības iestāde slēdz līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC) par mācīšanās platformas skolo.lv lietošanu, personu datu apstrādi un atļauju izgūt personas datus no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS).

Ja izglītības iestādei nav tiesību slēgt šāda veida līgumu, ir iespēja slēgt trīspusēju līgumu kopā ar pašvaldību. Līgums ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim, taču tiek automātiski pagarināts uz katru nākamo mācību gadu arī pēc šī termiņa, ja līdz līguma darbības termiņa beigām neviena no pusēm nav izteikusi vēlmi līgumu pārtraukt.

Pēc līguma noslēgšanas mācīšanās platformā skolo.lv tiek izveidots izglītības iestādes kopīgs profils un pievienoti visi tās skolotāji. Skolēnus savam mācību kursam platformā pievieno skolotājs.