07.11.2022

Mācību līdzeklis skolotājiem "Atslēgas. Skolotāju burtnīca" sadarbībā ar Skola2030 ekspertiem

Ceļu pie lasītājiem uzsākusi Mārtiņa Ķibilda izsapņotā grāmata “Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi”. Papildu grāmatai radīts noderīgs mācību palīgmateriāls skolotājiem, par kura tapšanu jāpateicas Skola2030 ekspertei Annijai Bergmanei un burtnīcas recenzentam, Skola2030 vecākajam ekspertam Ansim Nudienam.

Grāmata veidota pēc dokumentālā TV raidījuma Atslēgas (2018) materiāliem, iepazīstinot ar 50 faktoloģiski un sižetiski aizraujošiem stāstiem par zīmīgākajiem Latvijas vēstures notikumiem no 1918. gada līdz mūsdienām. Vienlaikus izdevumu papildina bagātīgs, iepriekš neredzētu fotogrāfiju klāsts.

Savukārt “Atslēgas. Skolotāju burtnīca” ir mūsdienīgs mācību līdzeklis skolotājiem, lai palīdzētu skolēniem izprast Latvijas vēstures līkločus. Burtnīcā iespējams atrast mācību stundu idejas katras raidījumu cikla Atslēgas epizodes izmantošanai. Lielākā daļa ir saistītas ar mācību tēmām 9. klasē un vidusskolā. Atslēgu izmantošana nav atrauta no mācību programmas vai standarta. Annija norāda, ka Atslēgas var kalpot kā informācijas resurss dažādu tematiku kontekstā, un piedāvātās idejas ir saistītas ar konkrētiem mācību standartā un mācību paraugprogrammās iekļautiem sasniedzamajiem rezultātiem.

Grāmata ir pieejama trīs valodās (latviešu, angļu un krievu) un tā ir viena no iedvesmojošākām dāvanām sev un citiem. Grāmatas autoru komanda aicinājusi visu sabiedrību kļūt par savu skolu mecenātiem un atbalstīt šo projektu iegādājoties grāmatu un burtnīcu kā dāvinājumu savām skolām. 

Turpinot Mārtiņa Ķibilda idejas, Latvijas svētki tiek sagaidīti īpašās noskaņās jau vairākus gadus. Jau trešais novembris, kad Atslēgu komanda, partneri un domubiedri dalās ar veltījumu Latvijas sabiedrībai un valstij kopumā – 2020. gadā tika atklāta Mārtiņa Ķibilda un VFS Films veidoto 50 TV raidījumu Atslēgas interneta platforma www.atslegas.tv, kur pieejami mācību palīgmateriāli skolotājiem, pērn sadarbībā ar Lielvārdu un British Council pārstāvniecību Latvijā skolotājiem sniegta iespēju apgūt e-kursu Atslēgas, savukārt šī gada svētku noskaņā Latvijai uzdāvināta grāmata un skolotāju burtnīca.