10.01.2023

Pilnveidotas funkcijas e-vidē MAPE

Mācību plānošanas e-vidē MAPE ir pieejams plašs Skola2030 mācību materiālu klāsts jaunā mācību satura īstenošanai - mācību programmu paraugi, VPD paraugi un programmas, kā arī dažādi atbalsta materiāli, piemēram, raksti, ziņas, semināri, raidieraksti un labās prakses piemēri. Kopš darbības uzsākšanas krātuvē ir publicēti jau vairāk kā 1900 Skola2030 un citu publicētāju izstrādāti mācību materiāli. Pēdējo 12 mēnešu laikā tās aktīvo lietotāju skaits ir pārsniedzis 37 000. Šobrīd e-videi MAPE tiek veikti vairāki funkcionāli uzlabojumi, lai padarītu to lietotājiem ērtāku. MAPE maina arī domēna vārdu, turpmāk tā būs pieejama mape.gov.lv

Ņemot vērā lietotāju ieteikumus, esam pilnveidojuši un papildinājuši filtra iespējas un uzlabojuši meklētāju. Tagad materiālus ir iespējams ērti meklēt, lietotājam ievadot meklējamo frāzi (brīva teksta meklētājs, kas darbojas līdzīgi Google meklētāja principiem), kā arī izmantojot dažādus savstarpēji kombinējamus meklēšanas kritērijus, mācību materiālu atlasot pēc izglītības posma, mācību jomas, klases, mācību priekšmeta, materiāla tipa un publicētāja u.c., pakāpeniski samazinot atrasto materiālu apjomu un ļaujot ātrāk atrast lietotājam nepieciešamo mācību materiālu. Vienlaikus ir iespējams norādīt vairākus meklēšanas kritērijus, piemēram, mācību priekšmets - matemātika, klase - 7. klase, publicētājs - Skola2030. Vai arī, piemēram, atslēgas vārds - modelēšana, izglītības posms - pamatskola, mācību priekšmets - matemātika. 

Visiem aktīvajiem mācību plānošanas e-vides MAPE lietotājam pakāpeniski tiks nodrošināts individualizēts un pielāgots saturs, prioritāri sniedzot informāciju par tām aktualitātēm, jaunākajiem mācību resursiem un papildinājumiem atbalsta materiālu klāstā, kas atbilst lietotāja profilam un interesēm. Noris arī darbs pie mācību priekšmetu tematisko plānu veidošanas rīka izstrādes. Jaunais tematiskais plānotājs ļaus mācību programmu paraugus ērti papildināt ar katra skolotāja individuāli atlasītajiem mācību materiāliem.  

Šobrīd e-vides MAPE publiskajā katalogā ir atrodami vairāk kā 1700 Skola2030 veidoti kvalitatīvi mācību materiāli jaunā mācību satura īstenošanai. Materiālu klāsts pakāpeniski tiks papildināts, drīzumā piedāvājot arī citu publicētāju sagatavotos materiālus. Savukārt skolas līmeņa katalogā skolotāji un skolas vadība varēs publicēt mācību materiālus, kas būs pieejami tikai attiecīgās skolas pārstāvjiem. 

Jau šobrīd izvēlētos materiālus e-vides MAPE lietotāji var apkopot un sistematizēt, veidojot gan izlases, gan mācību materiālu kolekcijas savām vajadzībām. Lai pilnīgotu savu kolekciju, skolotāji varēs augšupielādēt arī savus jau iepriekš izveidotos mācību materiālus, izmantojot ārējos serverus, piemēram, Google Drive, Failiem.lv, Dropbox.  

Lai uzsāktu darbu ar mācību plānošanas e-vidi MAPE, skolotājam un skolas vadības pārstāvim ir jāautorizējas sistēmā, identificējoties ar Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) vienoto pieteikšanos – izmantojot skolvadības žurnālus E-klase vai Mykoob, vai Latvija.lv autentifikācijas līdzekli. E-vides MAPE lietotājiem ir pieejams lietotāju atbalsta dienests. Lai ziņotu par sistēmas kļūdām un uzdotu jautājumus, rakstiet uz mape@skola2030.lv vai zvaniet pa tālruni +371 66051908 darba dienās plkst. 9.00-17.00. 

Publicētājiem, piemēram, izdevniecībām, nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem, tuvākajā laikā mācību plānošanas e-vidē MAPE būs iespēja bez maksas augšupielādēt savus sagatavotos materiālus jaunā mācību satura īstenošanai valsts līmeņa katalogā. Lai pieteiktos materiālu ievietošanai, rakstiet uz mape@skola2030.lv vai aizpildiet tiešsaistes formu. Līdzšinējā digitālā mācību resursu krātuve www.mape.skola2030.lv turpinās darboties kā arhīvs, tajā netiks ievietoti jauni materiāli.