08.08.2022

Augusta otrajā pusē aicinām skatīties vebinārus par valsts pārbaudes darbu paraugiem un to programmām!

Vebināri notiks Zoom platformā un uz tiem jāpiesakās līdz iepriekšējās dienas plkst. 15.00, aizpildot reģistrācijas anketu: https://ej.uz/programmasparaugi. Gadījumā, ja vēlaties pieteikties uz vairākiem vebināriem, reģistrācijas anketu nepieciešams aizpildīt atkārtoti.

Plānotie vebināru datumi un laiki:

18.08. plkst. 15.00 - Sociālās zinātnes II
23.08. plkst. 14.00 - Kultūra un māksla II
23.08. plkst. 15.00 - Vēsture II
24.08. plkst. 14.00 - Svešvalodas (pamatskola)
25.08. plkst. 14.00 - Svešvalodas II
26.08. plkst. 14.00 - Latviešu valoda un literatūra II
26.08. plkst. 16.00 - Programmēšana II
29.08. plkst. 13.00 - Matemātika (pamatskola)
29.08. plkst. 14.00 - Bioloģija II
29.08. plkst. 14.00 - Ģeogrāfija II
29.08. plkst. 14.00 - Latviešu valoda (pamatskola)
29.08. plkst. 15.00 - Ķīmija II
29.08. plkst. 15.00 - Matemātika II
30.08. plkst. 12.00 - Fizika II
30.08. plkst. 14.00 - Starpdisciplinārs pārbaudes darbs (pamatskola)
30.08. plkst. 15.00 - Dizains un tehnoloģijas