21.12.2020

Aicinām skolotājus pieteikties mācību video veidošanai visās klašu grupās dažādos mācību priekšmetos

Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina skolotājus pieteikties mācību video izstrādes ekspertu amatam projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030). Gaidīsim skolotājus, kuri ir gatavi veidot mācību video (sagatavot saturu un filmēties) dažādos mācību priekšmetos klātienes un attālinātu mācību atbalstam no 1. līdz 12. klasei līdzīgi kā “Tava klase” (tavaklase.lv) ārkārtējās situācijas laikā 2020. gada pavasarī. Šī ir iespēja pieņemt jaunu izaicinājumu savā profesionālajā dzīvē, kā arī apgūt jaunas profesionālas prasmes! Aicinām skolotājus iesaistīties un parādīt savu pieredzi plašākai auditorijai valsts mēroga izglītības projektā! 

Darbam nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze un prasmes:

 • Maģistra grāds vai augstākā izglītība pedagoģijā vai atbilstošā jomā.   
 • Augsta motivācija strādāt projektā.  
 • Pieredze pedagoģiskajā darbā, mācot attiecīgo mācību priekšmetu izglītības posmā, kurā tiks veidos mācību video.   
 • Zināšanas un izpratne par valsts vispārējās izglītības standartiem un to īstenošanu. 
 • Prasme veidot uz skolēna sasniedzamo rezultātu virzītus stundu plānus.  
 • Pieredze mācību un metodisko materiālu veidošanā, tajā skaitā izpratne par audiovizuālu materiālu izmantošanu klātienes un attālinātajās mācībās.  
 • Teicamas saskarsmes, komunikācijas un publiskās uzstāšanās prasmes dažādās auditorijās. 
 • Gatavība mācīties, uzklausīt un pieņemt dažādus viedokļus.   
 • Vēlme un prasme strādāt komandā.   
 • Iepriekšējā pieredze veidot un vadīt mācību video stundas tiks uzskatīta par priekšrocību.   

Pienākumi  

 • Individuāli un komandā veidot mācību video materiālus saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu, piedalīties video veidošanā (sagatavot saturu un filmēties) un nepieciešamo resursu plānošanā. 
 • Ieplānot laiku darbam klātienē un filmēties (vismaz 0,3 slodzes).   

Pieteikšanās  

 • Aizpildiet pieteikuma anketu tiešsaistē https://forms.gle/YtdDAF7reiEkJMet5    
 • Pievienojiet dzīves un darba pieredzes aprakstu (CV) pēc anketā dotā parauga.   

Īpaši gaidām skolotājus sekojošos mācību priekšmetos un vecuma posmos:

 • latviešu valoda 1.-3., 4.-6.klasei, vidusskolai;  
 • literatūra 4.–9. klasē;  
 • latviešu valoda un literatūra (izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu);   
 • pirmā svešvaloda (no 1. klases – angļu) 1.-9.klase;   
 • otrā svešvaloda (no 4. klases – vācu) 4. - 12.klase;   
 • otrā svešvaloda (no 4. klases – krievu) 4.-12.klase;   
 • matemātika 1.-3.klase, 7.-12.klase;   
 • sociālās zinības (un vēsture) 1.–6. klase;  
 • sociālās zinības 7.-9.klase;  
 • Latvijas un pasaules vēsture 7.-9.klasei;   
 • dabaszinības 1.–6. klase; 
 • ķīmija;   
 • fizika;   
 • bioloģija;   
 • ģeogrāfija; 
 • dizains un tehnoloģijas (ieskaitot inženierzinības 7.–9. klašu posmā);    
 • datorika; 
 • pamatkursiem vidējās izglītības pakāpē visās mācību jomās;  
 • fiziskās veselības un drošības moduļiem sporta un veselības mācību priekšmetā pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā;   
 • mazākumtautību valodām – krievu, baltkrievu, igauņu, ivritam, lietuviešu, poļu, ukraiņu, kā arī latgaliešu, lībiešu valodām pamatizglītībā un vispārējās vidējās izglītības pakāpē. 

Pieteikties līdz 2021.gada 17.janvārim.   

Lūgums aizpildīt pieteikuma anketu rūpīgi un pievienot visu prasīto informāciju.   

Darbs paredzēts uz nepilnu laiku ar darba līgumu uz noteiktu laiku. Paredzamais atalgojums proporcionāls slodzei (par pilnu slodzi (pirms nodokļu nomaksas) -  līdz 1174.00 euro ).   

Papildu informācija: jolanta.mote@skola2030.lv  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.  

⇒ Atlases nolikums (PDF formātā)