05.10.2021

Aicinām skolotājus pieteikties digitālo mācību līdzekļu izstrādei padziļinātajiem kursiem dažādos priekšmetos

Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina skolotājus pieteikties darbam digitālo mācību līdzekļu izstrādei Valsts izglītības satura centra īstenotajā ESF projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" (Skola2030).

Skola2030 veido un adaptē digitālus mācību līdzekļus, tai skaitā interaktīvus, lai atbalstītu augstākā mācību satura apguves līmeņa apguvi padziļinātajos kursos vidējās izglītības pakāpē.

Aicinām talantīgus skolotājus, kuriem ir pieredze mācīt attiecīgos mācību priekšmetus skolēniem vidējās izglītības pakāpē, kurus interesē tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, kuri ir gatavi dalīties zināšanās, pieredzē, radošajās idejās un darba entuziasmā, pievienoties Skola2030 digitālo mācību līdzekļu izstrādes komandai.

Šī ir iespēja apgūt jaunas prasmes un pieņemt izaicinājumu savā profesionālajā karjerā, iesaistoties valsts mēroga izglītības pārmaiņu procesos.

Digitālo mācību līdzekļu izstrādes darba process

Autori izstrādā vai adaptē digitālos mācību līdzekļus padziļinātiem kursiem augstākajā līmenī skolēniem un skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas nostiprināšanai skolās vidējās izglītības pakāpē. 

Autoru uzdevums ir sadarbībā ar savas darba grupas vadītāju un kolēģiem plānot un izstrādāt vai adaptēt pieejamos digitālos mācību līdzekļus kursu apguvei, plānojot laiku kopīgām klātienes vai tiešsaistes apspriedēm un darbam vismaz vienu reizi nedēļā.

Darbam nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze un prasmes:

 • Maģistra grāds vai augstākā izglītība pedagoģijā vai atbilstošā jomā;
 • Augsta motivācija strādāt projektā;
 • Pieredze pedagoģiskajā darbā, mācot attiecīgo mācību priekšmetu vidējās izglītības pakāpē;
 • Zināšanas un izpratne par valsts vispārējās izglītības standartiem un to īstenošanu;
 • Prasme veidot uz skolēna sasniedzamo rezultātu virzītus mācību materiālus;
 • Pieredze un interese par digitālo mācību līdzekļu izmantošanu mācību procesā; 
 • Gatavība mācīties, uzklausīt un pieņemt dažādus viedokļus;
 • Vēlme un prasme strādāt komandā; 
 • Vēlama pieredze mācību un metodisko materiālu veidošanā, tajā skaitā izpratne par audiovizuālu materiālu izmantošanu klātienes un attālinātajās mācībās.

Pienākumi  

 • Izstrādāt digitālos mācību līdzekļus, atbilstoši Skola2030 kursa programmas paraugam;
 • Pielāgot un/vai adaptēt pieejamos digitālos mācību līdzekļus, atbilstoši Skola2030 kursa programmas paraugam;
 • Pēc nepieciešamības organizēt un īstenot izstrādāto materiālu aprobāciju, sadarbojoties ar izglītības iestādēm;
 • Plānot regulāru iesaisti kopīgam darbam komandā tiešsaistē un/vai klātienē;
 • Atvēlēt laiku izstrādes darbam vismaz 0,3 darba slodzes apjomā.

Digitālie mācību līdzekļi tiks izstrādāti visiem padziļinātiem kursiem. Šobrīd meklējam skolotājus digitālu mācību līdzekļu izstrādei sekojošiem kursiem vidējās izglītības pakāpē:

Augstākajam mācību satura apguves līmenim:

 • Latviešu valoda literatūra II                     
 • Kultūra un māksla II                                    
 • Sociālās zinības II (īpaši meklējam cilvēkus ar ekspertīzi ekonomikas, politikas jautājumos)             
 • Bioloģija II     
 • Ķīmija II                        
 • Dizains un tehnoloģijas II         
 • Programmēšana II     

Iesniedzamie dokumenti: 

 • Pieteikuma anketa digitālo mācību līdzekļu izstrādes eksperta amatam, kas jāaizpilda tiešsaistē https://forms.gle/hJ4ddrNXgGFc74HUA;
 • Dzīves un darba pieredzes apraksts (CV), norādot pieredzi mācību un metodisko materiālu veidošanā.

Pieteikšanās līdz 2021. gada 19. oktobrim tiešsaistē aizpildot eksperta pieteikuma anketu un pieteikumam pievienojot CV.  

Darbs paredzēts uz nepilnu laiku ar darba līgumu uz noteiktu laiku. Paredzamais atalgojums proporcionāls slodzei, par pilnu slodzi (pirms nodokļu nomaksas) -  līdz 1174.00 euro.  

Papildus informācijas nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar Marija Koltova marija.koltova@skola2030.lv  

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.