12.07.2020

Plašs digitālais saturs par Latvijas himnu

Latvijas Televīzija izveidojusi dokumentālo filmu (26min) par Latvijas valsts himnu un plašu digitālo saturu - multimediāla sleja ar papildinošu informāciju par himnas autoru, atmiņu stāstiem, himnas vēsturi. 

Dokumentālā filma par Latvijas valsts himnu
Multimediālais saturs
Video: 7 fakti par himnu jauniešiem dažās minūtēs

Skola2030 iesaka

Latvijas Sabiedrisko mediju (LSM) izveidotais video materiāls “Latvijas Valsts himna” ar informatīvo sleju sniedz ieskatu Latvijas Valsts himnas tapšanā, tās saturā un juridiskā statusa izmaiņas laika gaitā, kā arī izceļ tās autora Baumaņu Kārļa dzīvesgājumu un profesionālās darbības pieredzi. Šos materiālus aicinām izmantot 7.-9. klašu un vidusskolas posmos Latvijas un pasaules vēstures un Sociālo zinību mācību satura apguves laikā. Veidotie materiāli akcentē šādus mācību satura aspektus:

  • Latvijas Valsts simboli, to tapšana un attīstība;
  • personību loma lokālā, reģionālā un valsts mērogā;
  • muzeju loma kultūras mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā.

LSM materiāls “Latvijas Valsts himna” lietojams kā atbalsta resurss skolotājiem un skolēniem un rīks tekstpratības attīstīšanai. Skolotājiem iesakām veidot gan slēgtos, gan atvērtos jautājumus, kā arī aicināt pētīt video, piedāvājot pētnieciskos jautājumus, piemēram: “Vai un kādā mērā himnas teksts kontekstā ar Latvijas teritorijā dzīvojošo cilvēku reliģiozitāti noteica himnas popularitāti?”. Tāpat tā kā izveidotais materiāls ir pieejams digitālā formā, skolotāji var piedāvāt skolēniem attīstīt pētniecības prasmes, piemēram, kopīgi ar klases biedriem izveidojot atslēgvārdu sarakstu un veicot slejas kontentanalīzi.

Ansis Nudiens
Skola2030 Sociālās un pilsoniskās jomas mācību satura izstrādes vadītājs