13.11.2020

Papildinājums vēstures stundām vidusskolā - visas “Atslēgas” raidījumu sērijas

Ar ģimenes atbalstu Mārtiņa Ķibilda TV projekts “Atslēgas” atdzimis izglītojošā interneta platformā www.atslegas.tv, kurā vienuviet atradīsies visas 50 raidījuma sērijas, tulkotas krievu un angļu valodās. Platforma iecerēta kā brīvprātīgas izvēles mācību palīglīdzeklis Latvijas vēstures izziņai, izmantošanai vēstures stundās, pasniedzējiem, skolēniem un citiem interesentiem. 

Ar Salaspils 1. vidusskolas vēstures skolotājas Annijas Bergmanes un vairāku citu vēstures skolotāju atsaucību katra Atslēgu sērija papildināta ar jau sagatavotu un izdrukājamu mācību stundu plānu vēstures stundās no devītās līdz divpadsmitajai klasei. Tajā pievienota norāde, uz kādām vēstures tēmām katru no sērijām var attiecināt, iekļauti iespējami diskusiju jautājumi un mājasdarbu uzdevumi. 

Skola2030 iesaka

Skolotāji materiālus var izmantot kā vizuālu papildinājumu vēstures stundās pārrunātajām Latvijas vēstures tēmām, līdzās jau esošajiem obligātās mācību vielas alternatīvām, rosinot skolēnu lielāku interesi par vēsturi, attīstot kritisko domāšanu, cēloņsakarību izpratni un diskusiju prasmi. 

Aicinām noskatīties arī skolotājiem veltītu vebināru, kurā Atslegas.tv veidotāji stāsta gan par raidījumā iekļautajiem vēstures tematiem un brīvi pieejamajiem scenārijiem, gan turpat izvietotajiem mācību stundu plānu piemēriem, kas veidoti pēc pilnveidotā izglītības standarta, gan par vārdnīcu, kur apkopotas katrā Atslēgu sērijā minēto vēsturisko jēdzienu definīcijas.