18.05.2021
Zane Oliņa MEd, PhD. Mācību satura ieviešanas vadītāja

Kas vairāk nekā fakti

Kritiskajai domāšanai veltītajam izdevumam – trīs pārdomu vērti raidieraksti angļu valodā (pieejami arī, piemēram, Spotify), kuros aizraujošā veidā skaidroti informācijas uztveres un izvērtēšanas psiholoģiskie aspekti. Šīs sarunas trāpīgi izgaismo un atgādina, cik liela ietekme uz mūsu uztveri un spēju izvērtēt informācijas ticamību ir sociālajam kontekstam, veidam, kā informācija pie mums nonāk un tiek pasniegta. Aizdomājos par to, cik būtiski ar skolēniem sarunāties par šiem domāšanas un uztveres ierobežojumiem un īpatnībām, mācoties izvērtēt situācijas no dažādiem skatpunktiem, formulējot spriedumus ar zināmu pazemības devu.

Ar faktiem vien nepietiek (Facts Aren’t Enough)

https://hiddenbrain.org/podcast/facts-arent-enough/
Par to, kā mūsu viedokli ietekmē cilvēki, kuriem uzticamies, un mūsu pārliecības, konkrētajā laikā un vietā valdošās paradigmas.

Tas, kuru piemānīt ir visvieglāk (The Easiest Person to Fool)

https://hiddenbrain.org/podcast/the-easiest-person-to-fool/
Par to, kādēļ pirmās atbildes šķiet pareizās un kādēļ tik grūti mainīt viedokli – pretoties savam “iekšējam diktatoram”. Par konstruktīvu diskusiju iespējamību tad, ja viedokļu atšķirības neuztveram personiski, un sarunas var notikt psiholoģiski drošā vidē. Kā to panākt klasē, darbavietā?

Dubultie standarti (Double Standard)

https://hiddenbrain.org/podcast/the-double-standard/
Par to, cik daudz vieglāk ieraudzīt nepilnības otra viedoklī, īpaši tad, ja tam nepiekrītam, nekā atpazīt savus aizspriedumus.

Viena galva, divas smadzenes (One Head, Two Brains)

https://hiddenbrain.org/podcast/one-head-two-brains/
Kāda ir labās un kreisās smadzeņu puslodes loma domāšanas, uztveres un lēmumu pieņemšanas procesos? Vai tā ir kreisās smadzeņu puslodes prerogatīva – domāt kritiski? Šis ir tikai viens no jautājumiem, par kuru lauzti šķēpi gadu desmitiem. Arī izglītībā eksistē daudz mītu par kreisās un labās smadzeņu puslodes darbību. Varbūt patiesība ir kaut kur pa vidu, burtiskā nozīmē.

Par raksta autoru

Zane Oliņa

MEd, PhD. Mācību satura ieviešanas vadītāja

Izglītības zinātņu maģistra (MEd) un doktora (PhD)  grāds mācīšanās un mācību tehnoloģiju specialitātē (Arizonas universitāte, ASV). Ieguvusi Fulbraita stipendiju mācībām ASV. Izveidojusi un vadījusi sabiedrisko organizāciju “Bērnu Vides skola”, bijusi viena no Sorosa fonda programmas “Pārmaiņas izglītībā” veidotājām. Strādājusi par docētāju un pētnieci Floridas Universitātē ASV. Programmas “Iespējamā misija” veidotājdirektore un tās valdes locekle. Izstrādājusi mācību un metodiskos materiālus, veidojusi un vadījusi profesionālās kompetences pilnveides programmas dažādām auditorijām. Profesionālās intereses: viss, kam sakars ar mācībām un mācīšanos.