Skolēniem

Kā notiks mācības?

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt ikvienam skolēnam apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.

No 2020. gada 1. septembra skolēniem, kas uzsāk mācības 10. klasē, mainās veids, kā mācības ir organizētas. Ikvienam iespējams nozīmīgi vairāk mācīties to, kas atbilst nākotnes mērķiem.  Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, jaunieši varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību:

 • mācību stundās vidusskolēns pavadīs tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā);
 • apgūs visas mācību jomas, taču atšķirīgā dziļumā atkarībā no savām interesēm;
 • izvēlēsies un apgūs 3 padziļinātos kursus;
 • veiks un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības vai jaunrades vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Vidusskolas izglītības iegūšanai jānokārto arī valsts pārbaudes darbi jeb eksāmeni:

 • latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
 • svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā līmenī);
 • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
 • divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).

Ja latviešu valodu, svešvalodu, matemātiku mācās optimālajā vai augstākajā līmenī, valsts pārbaudes darbu kārto tikai vienreiz – optimālajā vai augstākajā līmenī.

Savas izvēles – ko mācīties – katrs skolēns varēs izdarīt, izvērtējot skolu piedāvājumu. Tāpēc ļoti svarīgi jau šobrīd sākt apzināties savas intereses un sekot līdzi skolu piedāvājumam.

⇒ Lejupielādē plašāku informāciju skolēniem par vidusskolu šajā bukletā!

Kursu izvēle

No 2020. gada 1. septembra skolēniem, kas uzsāks mācības 10. klasē, mainīsies veids, kā mācības ir organizētas. Tu varēsi vairāk mācīties to, kas atbilst nākotnes mērķiem. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, varēsi veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri tevi īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Vairāk par to, kā notiks mācības, lasi te: https://skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/ka-notiks-macibas

⇒ Vispārīgā un optimālā līmeņa pamatkursu un augstākā līmeņa padziļināto kursu aprakstus PDF formātā lasi šeit!

Savas izvēles – ko mācīties – katrs skolēns varēs izdarīt, izvērtējot konkrēto skolu. Tāpēc ļoti svarīgi jau šobrīd sākt apzināties savas intereses un sekot līdzi skolu piedāvājumam. Tāpēc arī – piedāvājam tev nelielu piemēru, kuru izmantot testu tam, kā izvēlēties, ko mācīties.

14 kursu komplekti

Esam apkopojuši iespējamos skolu piedāvājumus kursu komplektos (to vari lejuplādēt te).

 1. Iepazīsties ar visiem 14 kursu komplektiem.
 2. Apvelc tos kursu komplektus (+), kas Tevi uzrunā visvairāk.
 3. Izvēlies un pasvītro tajos 3 padziļinātos kursus, ko mācītos 12. klasē.

Arī kursu komplektos skolām būs variācijas, kādus padziļinātos kursus piedāvāt, tāpēc esam pievienojuši vairāk par 3 padziļinātajiem kursiem katrā komplektā.

Neviena skola nepiedāvās visus no uzskaitītajiem kursiem. Interesējies par tev interesējošo skolu piedāvājumu.

Ļoti svarīgi jau šobrīd sākt apzināties savas intereses un sekot līdzi skolu piedāvājumam. Tāpēc arī – piedāvājam tev nelielu piemēru, kuru izmantot testam, kā izvēlēties, ko mācīties.

Šajās lapās (tās vari lejuplādēt te) doti visi iespējamie pamatkursi un padziļinātie kursi, kurus kāda skola Latvijā varētu piedāvāt.

 1. Apvelc 3 padziļinātos kursus (+), ko gribi apgūt augstākajā (A) līmenī.
 2. Apvelc pamatkursus (+), ko vēlies mācīties vispārīgajā (V) vai optimālajā (O) līmenī. (Izvēle jāveic visās mācību jomās atbilstoši nosacījumiem!)
 3. Apvelc kursus (x), kuru noslēgumā kārtosi valsts pārbaudes darbu (VPD).* (Atbilstoši apgūtajam līmenim. **)

Ņem vērā - ja izvēlies kaut ko vairāk, tad kaut kam ir jābūt arī mazāk!

Obligātie kursi

 • Latviešu valoda I un Literatūra I jāmācās obligāti vismaz optimālajā (O) līmenī.
 • Matemātika I jāmācās obligāti vismaz optimālajā (O) līmenī.
 • Jāmācās obligāti ir 2 svešvalodas (angļu, vācu, franču vai krievu valodā).
 • Sports un fiziskā veselība ir obligāts un tas notiks regulāri 3 mācību stundas nedēļā.

Valsts pārbaudes darbi

 • Valsts pārbaudes darbi obligāti jākārto vismaz optimālajā (O) līmenī – latviešu valodā, svešvalodā (angļu, franču vai vācu valodā) un matemātikā.
 • Valsts pārbaudes darbi jākārto divos no padziļinātajiem kursiem.
 • Pieļaujamais valsts pārbaudes darbu skaits ir no 3 līdz 5, bet iespējami arī izņēmumi, kas atkarīgi no skolas.

* Valsts pārbaudes darbi obligāti jākārto (vismaz optimālajā līmenī) – latviešu valodā, svešvalodā (B2) un matemātikā.
**Valsts pārbaudes darbi jākārto divos no padziļinātajiem kursiem.

 

Mācības vidusskolā

Vecākiem

Papildu resursi

Diskusija ar skolēniem "Kā notiks mācības vidusskolā?"

https://youtu.be/_joPewB3mSE

LR1 raidījuma "Ģimenes studija" ieraksts. Padziļinātie kursi vidusskolā: kas aktuāls 9.klases skolēnu redzeslokā

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/padzilinatie-kursi-vidusskola-kas-aktuals-9.klases-skolenu-redze.a142482/

Diskusija ar skolēniem "Kā izvēlēties piemērotāko mācību saturu vidusskolā?"

https://youtu.be/PGwpnu-01es

Biežākie jautājumi Citi jautājumi