14.11.2023

Ar Latvijas vecāku sapulci sākas kampaņa “Vērtēšana, kas izceļ vērtīgāko”

Viena no labas izglītības atslēgām ir pārdomāta vērtēšana – skaidri mācību mērķi, vērtēšanas kritēriji, skolotāju vadīts process un vecāku atbalsts. Vērtējums nav tikai atzīme, bet arī atgriezeniskā saite, kas palīdz bērnam uzlabot savu sniegumu un attīstīties. Lai skaidrotu mācību snieguma vērtēšanas principus, Valsts izglītības satura centrs (VISC) sāk informatīvo kampaņu “Vērtēšana, kas izceļ vērtīgāko”. Kampaņas ietvaros 14. novembrī tiks rīkota tiešsaistes Vislatvijas vecāku sapulce, kurā eksperti diskutēs par vērtēšanas principiem skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Visi interesenti aicināti uzdot savus jautājumus “Skola2030” Facebook lapā gan diskusijas laikā tiešraidē, gan arī pirms tās.  

“Vērtēšana ir daļa no mācīšanās procesa, bez tās mēs nevaram palīdzēt bērnam sasniegt savu labāko potenciālu. Bet svarīgi ir apzināties, ka atskaites punkts, pret ko mērīt bērna vai jaunieša izaugsmi, ir viņa paša sniegums vakar, nevis citu bērnu zināšanu un prasmju līmenis. Mēs esam un drīkstam būt atšķirīgi arī mācību procesā, jo mūsu unikalitāte un dažādība padara mūs par to, kas esam. Galvenais ir nepazaudēt dabisko cilvēka vēlmi izzināt un domāt visa mūža garumā,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Kampaņas “Vērtēšana, kas izceļ vērtīgāko” ietvaros tiks rīkoti interaktīvi pasākumi un citas izglītojošas aktivitātes gan skolotājiem, gan vecākiem, gan bērniem un jauniešiem, kā arī prezentēti informatīvie materiāli, kas skaidros un sniegs atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par pilnveidoto mācību saturu un tā vērtēšanas principiem. 

“Mēs regulāri saņemam pedagogu un vecāku jautājumus par mācību snieguma vērtēšanas procesu, atgriezenisko saiti un atzīmju nākotni. Kādi ir mana bērna vērtēšanas kritēriji skolā? Kā es varu efektīvi atbalstīt savu bērnu mācīšanās procesā? Ko var mācīties no atzīmes? Tāpēc aicinām piedalīties Vislatvijas vecāku sapulcē un kopā apspriest mums visiem aktuālus jautājumus.” pauž VISC eksperts Pāvels Pestovs.

Sapulces laikā tiks sniegts ekspertu skaidrojums par vērtēšanas principiem un padziļināta informācija par to iedzīvināšanas praktisko pusi, atgriezeniskās saites nozīmi bērnu izaugsmē un stereotipiem attiecībā uz atzīmju jēgu. Sapulcē piedalīsies izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, VISC vecākais eksperts un Rīgas 72. vidusskolas direktors Pāvels Pestovs un klīniskais psihologs, Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas pasniedzējs Edmunds Vanags. Sapulci vadīs Inga Akmentiņa-Smildziņa, vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja.

Vislatvijas vecāku sapulce notiks otrdien, 14. novembrī, plkst. 18.00. Sapulces dalībnieki piedalīsies sarunās klātienē, savukārt skatītāji aicināti pieslēgties sapulces norisei tiešraidē “Skola2030” Facebook lapā un YouTube kanālā

Pilnveidotā skolēna mācību snieguma vērtēšanas kārtība ir daļa no pilnveidotā mācību satura un pieejas. Tā iekļauj skaidrus un saprotamus sasniedzamos rezultātus un vērtēšanas kritērijus, atbilstošus pierādījumus un efektīvu atgriezenisko saiti pret skolēnam plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem.  2022. gada 6. septembrī MK tika pieņemti grozījumi vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības standartos, precizējot un konkretizējot jaunajos izglītības standartos jau iestrādātos mācību satura un vērtēšanas plānošanas principus, lai nodrošinātu labākas mācīšanās iespējas un taisnīgāku snieguma novērtējumu ikvienam skolēnam un audzēknim. Šie standartu grozījumi būs saistoši visām vispārējās izglītības iestādēm sākot no 2024./2025 mācību gada, taču virkne izglītības iestāžu uzsāka to ieviešanu jau šajā mācību gadā. Lai sniegtu izpratni un skaidrotu pilnveidotā mācību satura vērtēšanas principus un nepieciešamās pārmaiņas, VISC īsteno kampaņu “Vērtēšana, kas izceļ vērtīgāko”.