Tavaklase.lv

Tavaklase.lv ir izglītojoša vietne skolotājiem un skolēniem, kurā atrodami ar mācību procesu saistīti mācību video pamatpriekšmetos pamatizglītībā un pamatkursos vidējās izglītības pakāpē, tostarp mazākumtautības valodu apguvei. Video ir saistīti ar 1.–9. klašu skolēnu un vidusskolēnu mācību programmām septiņās mācību jomās vairāk nekā 1000 tematos.

Mācību video veido jomu profesionāļi un skolotāji praktiķi no visas Latvijas.

Tavaklase.lv mērķis

Tavaklase.lv mērķis ir sadarbībā ar praktizējošiem skolotājiem un nozaru speciālistiem izveidot bagātīgu, mūsdienīgu, ērti uztveramu mācību video bāzi, kura kalpo kā palīglīdzeklis un resurss skolotājiem un skolēniem mācīšanās procesā. Pedagogi mācību video var izmantot, piemēram, savu audzēkņu iepazīstināšanai ar tēmu, ieinteresēšanai mācību saturā, informācijas nostiprināšanai, prasmju demonstrēšanai, izpratnes veidošanai. Savukārt skolēni tos var izmantot kā papildu resursu mācību tēmas apguvei, gatavojoties pārbaudes darbiem un eksāmeniem.

Tā kā Tavaklase.lv mācību video iespējams skatīties gan tiešsaistē, gan lejupielādēt un lietot jebkurā laikā, tie ir ērti integrējami un izmantojami skolotāju darbā ar skolēniem ceļā uz mūsdienīgāku, digitāliem resursiem bagātāku un mūsdienu skolēnam saistošāku mācību pieeju.

Tavaklase.lv vēsture

Sākotnēji Tavaklase.lv mērķis bija atbalstīt skolēnu attālināto mācīšanos 2020. gadā –  Covid-19 pandēmijas izplatības laikā, kad mācīšanās klātienē bija ierobežota.

Atbalstot IZM un iniciatīvu grupas Vecāki par labāku izglītību ierosinājumu, valdība 2020. gada 31. martā piešķīra 365 208 eiro oriģināla audiovizuāla satura izveidei un tā pārraidīšanai bezmaksas televīzijas platformās un tīmekļa vietnēs.

Drīz pēc tam mācību vietne Tavaklase.lv tika iekļauta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pasaules labāko risinājumu vidū izglītības nodrošināšanai Covid-19 pandēmijas laikā.

Tavaklase.lv mācību video saturu pirmajā darbības dienā skatījās kopumā 50 pasaules valstīs. Uzņemtos video TV kanālos skatījās cilvēki ne vien Latvijā, bet arī Igaunijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Krievijā, ASV, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā un citviet pasaulē. Savukārt interneta vietnei Tavaklase.lv pirmajā tās darbības dienā bija vairāk nekā 50 000 unikālo apmeklētāju. Papildinformācija šeit.

Ņemot vērā lielo atsaucību, tika nolemts uzsākto turpināt, un 2020. gada 18. augustā valdība pieņēma lēmumu piešķirt papildfinansējumu vienotas tiešsaistes mācību vides izveidei un digitālu mācību un metodisko līdzekļu izstrādei. Tavaklase.lv satura veidošana tika uzticēta VISC ESF finansētā projekta Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola2030) komandai. Papildinformācija šeit.

Vietnes Tavaklase.lv izstrādi, uzturēšanu, pieejamību ikvienam visā pasaulē un tajā esošā video satura straumēšanu nodrošina IKT uzņēmums Telia Latvija.

 

⇒ Dodies uz Tavaklase.lv