Zinu

Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu

Viens no svarīgiem aspektiem pilnveidotajā saturā un pieejā – ko šī gada septembrī pakāpeniski sāks īstenot visās Latvijas skolās – ir integrēta un jēgpilna mācīšanās. Apgūstot un liekot lietā zināšanas, tehnoloģiju iespējas, jaunradi un uzņēmējspēju, skolēni mācīsies radīt jaunas lietas un cilvēkiem un dabai noderīgus risinājumus. Vecāku informatīvās kampaņas ietvaros mākslinieka Daiņa Rudens kopā ar Rīgas 93. vidusskolas skolēniem veidotais darbs radošā veidā atspoguļo šo mācību satura akcentu maiņu - pāreju no sadrumstalotas, priekšmetos dalītu mācīšanās uz  integrētu.

Svarīgāko mācību saturā vecākus aicinām uzzināt informatīvā kampaņā:
Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu

Lasiet vairāk arī par pārmaiņām katrā vecuma posmā: 
pirmsskolāpamatizglītībāvidusskolā.
 

 

Integrēta mācīšanās

Darba tirgū un pasaules attīstībā arvien pieaug vajadzība pēc dabaszinātņu un matemātikas zināšanām un prasmēm. Lai šos mācību priekšmetu sekmīgi spētu apgūt ikviens skolēns, mainās mācību pieeja un satura akcenti. Ar fragmentārām zināšanām, “iekaltām” definīcijām un mehānisku darbību izpildi nepietiek.  Lai iegūtu noturīgas un dziļā izpratnē balstītas zināšanas, skolēniem jādarbojas praktiski – jādod viņiem iespēja izvirzīt un testēt hipotēzes, mērīt un analizēt, salīdzināt dažādus problēmu risināšanas ceļus, mēģināt un kļūdīties, meklēt un saprast likumsakarības.   

Tehnoloģiju straujā attīstība ir mūsdienu sabiedrības iezīme, kas ienāk arī izglītībā. Ja pirmais, kas nāk prātā, domājot par tehnoloģijām ir mobilie tālruņi vai datori, tad plašākā nozīmē tehnoloģija attiecas uz jebkurām cilvēka radītām lietām un to tapšanas procesu. Šo tehnoloģisko procesu izpratnei – kā top dažādas lietas un risinājumi, kā izmantot dažādus materiālus, pārveidot vienu enerģijas veidu citā u.c., kā arī dizaina domāšanas veidošanai pastiprināta uzmanība pievērsta arī pilnveidotajā mācību procesā. Lai attīstītu inženiertehnisko domāšanu, ieviests jauns mācību priekšmets – inženierzinības. Datoriku, tostarp programmēšanas pamatus, skolēni apgūs jau no pirmās klases. 

Tajā pašā laikā jaunu ideju, lietu un risinājumu izgudrošanai ir nepieciešama spēja būt vērīgiem, iepazīt un izprast motīvus, kas vada cilvēku rīcību un izvēli, ne vien praktiskas vajadzības, bet arī estētikas nozīmi, attīstīt jaunradi un spēju savienot pat šķietami nesavienojamas lietas – šādas prasmes palīdz attīstīt mākslas.

Šo jomu sintēze dod iespēju skolēniem gūt padziļinātu izpratni par to, kā darbojas pasaule, un attīstīt domāšanas veidu un prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai dzīvei 21. gadsimtā. Liekot lietā apgūtās zināšanas, tehnoloģiju iespējas, jaunradi un uzņēmējspēju, skolēni mācās radīt jaunas lietas un  cilvēkiem un dabai noderīgus risinājumus.

 

Dainis Rudens:
ar pamatīgām zināšanām un darbinot iztēli var nonākt pie jauniem risinājumiem

"Zīmējums attēlo spilgtus izgudrojumus, kas ir bijuši nozīmīgi cilvēces vēsturē. Mērķis ir parādīt inovāciju attīstību, kas sākuma posmā šķiet neiedomājami sarežģīta, taču, laikam ritot, idejas realizējas dzīvē. Kad aprodam ar jauninājumiem, šķiet neiespējami, ka cilvēce pie tiem nav nonākusi agrāk. Ar pamatīgām zināšanām un darbinot iztēli ir iespējams nonākt pie pavisam jauniem un progresīviem risinājumiem.” 

Mākslinieka Daiņa Rudens darbs radīts kopā ar Rīgas 93. vidusskolas skolēniem un radošā veidā atspoguļo šo mācību satura akcentu maiņu - pāreju no sadrumstalotas, priekšmetos dalītu mācīšanās uz integrētu.

 

 Zīmējumu aicinām apskatīt Rīgā, bijušās Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes vestibilā, Kronvalda bulvārī 4!