Varu

Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu

Katram bērnam ir tiesības uz izglītību, neatkarīgi no  no sociālā, ekonomiskā vai veselības stāvokļa, dzimuma vai etniskās piederības, un katram bērnam jādod iespēja mācīties, saņemt vajadzīgo atbalstu, lai sasniegtu tieši savus augstos mērķus, ejot dažādus ceļus. Tāpēc svarīgs skolas uzdevums un viens no būtiskajiem principiem pilnveidotajā mācību saturā un pieejā – ko šī gada septembrī pakāpeniski sāks īstenot visās Latvijas skolās –, ir iekļaujoša izglītība.

Vecāku informatīvās kampaņas ietvaros mākslinieks Kristaps Zelmenis kopā ar Daugavpils 3. vidusskolas un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” skolēniem ir radījis sienas zīmējumu, radošā veidā uzsverot - būtiska ir kvalitatīvas izglītības pieejamība katram skolēnam Latvijā.

Svarīgāko mācību saturā vecākus aicinām uzzināt informatīvā kampaņā:
Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu

Lasiet vairāk arī par pārmaiņām katrā vecuma posmā: 
pirmsskolāpamatizglītībāvidusskolā.

 

 

Iekļaujoša izglītība

Tāpēc pilnveidotajā mācību saturā iezīmējas nozīmīga akcentu maiņa no “masu” skolas ar visiem izvirzītām vienādām prasībām uz personalizētu pieeju katram, lai ar skolotāja atbalstu katrs skolēns ne vien apgūtu vispārējas zināšanas un prasmes, bet arī atklātu un attīstītu savas stiprās puses un intereses. Skolotājiem ir jāiepazīst savi skolēni, lai saprastu katra spējas un sagatavotību, un līdz ar to arī mācīšanās vajadzības. Pilnveidotajā pieejā skolotāji meklē un ievieš efektīvus risinājumus mācību procesā, tai skaitā katram sniedz papildu atbalstu augstu mērķu sasniegšanai. Skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas, metodes un pieejas, rūpējas par drošu, iekļaujošu un atvērtu skolas mācību vidi, kas nepieļauj diskrimināciju. Un rezultāts ir katra bērna varēšana.

 

Kristaps Zelmenis:
Neprognozējamā kauliņa vērtība veido simbolisku zinību ceļu, kas mācību procesā aug apjomā, bet rezultāti, pie kuriem tas noved, ir pārsteigumu pilni

“Zīmējums veidots, spēlējot spēli. Katra līnijas “locītava” maina virzienu atkarībā no metamā kauliņa vērtības. Kauliņu met skolēni darba radīšanas laikā. Šis princips ļauj zīmējumam tapt sadarbībā ar skatītājiem. Neprognozējamā kauliņa vērtība veido simbolisku zinību ceļu, kas mācību procesā aug apjomā, bet rezultāti, pie kuriem tas noved, ir pārsteigumu pilni.” 

Mākslinieka Kristapa Zelmeņa darbs radīts kopā ar Daugavpils 3. vidusskolas un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” skolēniem un radošā veidā atspoguļo, cik būtiska ir kvalitatīvas izglītības pieejamība katram skolēnam Latvijā.