Kā notiks mācības?

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt ikvienam skolēnam apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.

No 2020. gada 1. septembra skolēniem, kas uzsāks mācības 10. klasē, mainīsies veids, kā mācības ir organizētas. Ikvienam būs iespējams nozīmīgi vairāk mācīties to, kas atbilst nākotnes mērķiem. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, jaunieši varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību:

  • mācību stundās vidusskolēns pavadīs tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā);
  • apgūs visas mācību jomas, taču atšķirīgā dziļumā atkarībā no savām interesēm;
  • izvēlēsies un apgūs 3 padziļinātos kursus;
  • veiks un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības vai jaunrades vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Vidusskolas izglītības iegūšanai būs jānokārto arī valsts pārbaudes darbi jeb eksāmeni:

  • latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
  • svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā līmenī);
  • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
  • divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).

Ja latviešu valodu, svešvalodu, matemātiku mācās optimālajā vai augstākajā līmenī, valsts pārbaudes darbu kārto tikai vienreiz – optimālajā vai augstākajā līmenī.

Savas izvēles – ko mācīties – katrs skolēns varēs izdarīt, izvērtējot skolu piedāvājumu. Tāpēc ļoti svarīgi jau šobrīd sākt apzināties savas intereses un sekot līdzi skolu piedāvājumam.

⇒ Lejupielādē plašāku informāciju skolēniem par vidusskolu šajā bukletā!