Gribu

Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu

Piederība skolai un prieks nākt uz skolu, spēja saprasties ar vienaudžiem, tikt pāri grūtībām un uzticēšanās skolotājiem ir svarīgs pamats skolēnu vēlmei mācīties, gribai un spējai sasniegt vairāk. Tāpēc pilnveidotajā saturā un pieejā – ko šī gada septembrī pakāpeniski sāks īstenot visās skolās Latvijā – iekļauta arī sociāli emocionālā mācīšanās

Vecāku informatīvās kampaņas ietvaros māksliniece Anna Vaivare kopā ar Dobeles 1. vidusskolas skolēniem ir radījusi sienu zīmējumu Dobelē, lai atspoguļotu sociāli emocionālo prasmju svarīgumu.

Svarīgāko mācību saturā vecākus aicinām uzzināt informatīvā kampaņā:
Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu

Lasiet vairāk arī par pārmaiņām katrā vecuma posmā: 
pirmsskolāpamatizglītībāvidusskolā.

 

Sociāli emocionālā mācīšanās

Sociāli emocionālās prasmes nozīmē pārvaldīt savas emocijas un, uzvedību, apzināties sevi un savas stiprās puses, saprast citus un būt empātiskiem, veidot cieņpilnas attiecības un sadarboties, lai kopīgi pieņemtu atbildīgus lēmumus.

Šīs prasmes nevar iemācīt teorētiski, tās ir apgūstamas praksē. Tas nozīmē veidot labvēlīgu un drošu mācību vidi, kurā dažādība ir vērtība, kur bērniem ir iespēja ikdienā darboties kopā, piedzīvojot konstruktīvas sadarbības ieguvumus bez nevajadzīgas un stresa pilnas sāncensības un mācoties praktiski risināt arī domstarpības.

 

Anna Vaivare:
Katram personāžam ir loma kopējās sistēmas līdzsvara noturēšanā, tie visi ir savstarpēji saistīti

“Manā darbā attēlots sadarbības process kopīga mērķa sasniegšanai. Katram personāžam ir loma kopējās sistēmas līdzsvara noturēšanā, tie visi ir savstarpēji saistīti. Darba procesa laikā daudzi garāmgājēji izteica atzinīgus vārdus –  gan pieaugušie, gan bērni. Priecājos, ka pilsētvidē  esmu radījusi elementu, kas iedzīvotājiem rada pozitīvas emocijas.” 

Mākslinieces Annas Vaivares darbs radīts kopā ar Dobeles 1. viduskolas skolēniem un radošā veidā atspoguļo sociāli emocionālo prasmju nozīmi pilnveidotajā mācību saturā.

 

Zīmējumu aicinām apskatīt Dobelē, Baznīcas ielā 20!