03.03.2019

Nr. 4. / 2019 - Par starpdisciplināru mācīšanās procesu u.c.

Februāra ziņu izdevuma saturs:

 • Uzmanība - domāšanas "līme". Edmunds Vanags.
 • SKOLA. Atklājot kopsakarības un saikni ar dzīvi. Asnāte Morozova, Astrīde Vidējā, Iveta Čilipāne.
 • PIRMSSKOLA. Aizraujoša darbošanās dienas garumā. Ieva Dakne, Inese Jumīte.
 • RUNĀ BĒRNI. Ko bērni domā par caurviju prasmēm?
 • Aktualitātes:
  • Pedagogu profesionālās pilnveides mācības
  • Skola2030 vebināri
  • Pilnveidotā mācību satura modelis vidusskolā
  • Konferences “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku!” tiešraide
  • Izglītības saturu pilnveido arī dienvidu kaimiņi – Lietuva

Starp-dis-ci-pli-na-ri-tā-te, domāšanas “līme” un drosme  

Ir cilvēki, kuri savu dzīvi nevar iedomāties bez pārmaiņām, un ir cilvēki, kuriem pārmaiņas nozīmē diskomfortu un kuri vēlas stabilitāti. Taču mūsu gadsimtā visstabilākā ir tikai mainība, turklāt arvien pieaugošā ātrumā. Turklāt attīstība un izaugsme nav iespējama bez pārmaiņām. Tieši tāpēc mums ir svarīgi ikvienam bērnam iemācīt dzīvot mainīgā pasaulē, īstā un dzīvā, kur mācību grāmatas saturs var novecot, pirms tā ir ieraudzījusi dienasgaismu, un iemācīt kaut ko par reālo dzīvi šeit un tagad. Tieši tāpēc ir nepieciešamas pārmaiņas izglītībā, kas mums jāpiedzīvo visiem kopā – tieši tik dažādiem, cik mēs esam. Lai iedrošinājumu noticēt sev un ierosmi spert soli pārmaiņu ceļā dod skolu un skolotāju pieredze jaunā satura un pieejas aprobācijā! Šoreiz lasiet  Jēkabpils 3. vidusskolas un Smārdes pamatskolas stāstu par starpdisciplināru pieeju mācību procesā un par to, kā jaunās pieejas īstenošana mainījusi dzīvi Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”. 

Pedagoģiskajā darbā mainot uzsvarus no skolotāja centrētas mācīšanas uz bērncentrētu mācīšanos, arvien lielāka nozīme ir izpratnei par to, kā notiek mācīšanās un kā ikviens skolotājs var izmantot skolēna dabiskās mācīšanās spējas un īpašības, lai veicinātu iemācīšanos. Tāpēc Edmunds Vanags, Skola2030 vecākais eksperts, ar rakstu “Uzmanība – domāšanas “līme”” aizsāk rakstu sēriju par kognitīvajiem procesiem, ko skolotājiem būtu noderīgi zināt un likt lietā, organizējot mācību darbu.

Sarunās par skolu un saistībā ar pilnveidoto mācību bieži dzirdam tādus vārdus kā starpdisciplinaritāte, integrēta pieeja, bērncentrēta izglītība, pratības un izpratība, caurvijas u. c. Vai varat godīgi sev atzīt, ka patiešām saprotat, ko tie nozīmē? Kā ir – vai, sastopoties ar svešiem vārdiem, jūs jūtat interesi un dzinuli izzināt un noskaidrot, ko tie nozīmē, jūs jautājat vai paļaujaties uz kolēģa izpratni vai savu izjūtu, ka lietojat tos pareizā vietā, vai ļaujat prātam brīvu lidojumu un nonākat pie radoša skaidrojuma? Bērni ik dienu iepazīst līdz šim nezināmo, un, kamēr uzdrīkstēšanos nav aizēnojušas bailes no nezināšanas, viņi labprāt sniedz savas atbildes pat uz sarežģītiem jautājumiem, jo ceļš uz lielākiem atklājumiem un dziļāku izpratni sākas, apzinoties vietu, kur mēs katrs atrodamies. Šoreiz piedāvājam iepazīties ar 2. klases skolēnu priekšstatiem par caurviju prasmēm – kur tās izpaužas un kam tās, pēc viņu domām, vajadzīgas. 

Izdevumu Domāt.Darīt.Zināt. varat brīvi izdrukāt, lasīt un dot kolēģiem. Iespējams, jūsu rokās ir nonācis jau izdrukāts izdevums, ko atradāt uz galda skolotāju istabā, un jūs lasāt un jums rodas jautājumi vai neskaidrības. Jautājiet kolēģiem un jautājiet mums – sūtiet savus jautājumus info@skola2030.lv  (ar norādi “Redakcijai”), kas palīdzēs sagatavot turpmākos izdevumus. Lai saņemtu elektronisko versiju, piesakieties jaunumu saņemšanai mājaslapā.       

Lai jums drosme un iedvesma pārmaiņām!  

Inese Leitāne

Domāt.Darīt.Zināt. redaktore 

 

⇒ Ziņu izdevumu arhīvs - http://skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums