19.12.2018

Nr. 2. / 2018 - Par vērtēšanu skolā un pirmsskolā

Lejuplādēt PDF: Skola2030 Ziņas Decembris 2018

Vērtēt, izvērtēt, novērtēt… piešķirt vērtību! Par to šajā, nu jau otrajā, Skola2030 izdevumā Domāt.Darīt.Zināt. Gada nogalei šī tēma ļoti piestāv – izvērtēt un novērtēt sasniegto, lai izmantotu iegūtos secinājumus jaunam atspēriena punktam nākamajā gadā. Skolā šis tradicionāli ir mācību pusgada sasniegumu vērtējuma laiks, kad skolēni saņem liecības.

Domājot par ievadvārdiem šim izdevumam, prātā uzvirmoja jautājums: ko nozīmē būt vērtētam? Vai man tas patīk vai drīzāk biedē? Vai jums patīk būt vērtētiem? Un, ja mēs salīdzinātu sevi ar augiem[1], vai tas, ka mū`s regulāri izmērītu centimetros un salīdzinātu, palīdzētu mums augt? Kā būtu iespējama citāda vērtēšana – tāda, kas ļautu mums kā augiem būt pabarotiem, aplaistītiem, plaukt un uzziedēt? Kā šādu – uz katra skolēna attīstību virzītu – vērtēšanu ieviest skolā?

Ir skaidrs, ka līdz ar pārmaiņām mācību pieejā un saturā arī vērtēšana vairs nevar palikt līdzšinējā. Kā panākt, lai vērtēšana un vērtējums būtu pēc iespējas objektīvs katra skolēna sniegumam un lai tas kļūtu par vajadzīgu un gaidītu mācību procesa sastāvdaļu, kas skolēnam dotu iespēju apzināties, ko viņš ir iemācījies un kas vēl jāiemācās, turklāt saglabātu un pat vairotu viņa motivāciju mācīties un apgūt vairāk? Savukārt skolotājam – saprast, kas skolēniem vēl ir nepieciešams, lai viņi pietuvotos savam labākajam sniegumam? Tādēļ mācību pieejā ir īpaši uzsvērta formatīvās vērtēšanas loma.

Ko tā nozīmē, stāsta Līga Čakāne, LU pētniece, kuras interese par šo tēmu turpinās jau vairāk nekā desmit gadu. Par to stāsta arī Pāvels Pestovs, Skola2030 eksperts, kurš uzsver, cik svarīgi, pirms vispār sākt domāt par vērtēšanu, ir skaidri formulēt sasniedzamos rezultātus un rūpīgi izplānot klases darbu un uzdevumus.   

Viens no vērtēšanas mērķiem ir panākt, lai katrs bērns savā mācību procesā varētu pateikt, ko viņš mācās, ko ir iemācījies, par ko saņēmis vērtējumu, – lai arī viņam būtu skaidri mācīšanās mērķi un saprotami sasniedzamie rezultāti. Pāvels Pestovs stāsta arī par to, kāda nākotnē varētu izskatīties liecība pirmajās trīs klasēs, ieviešot snieguma līmeņa aprakstus. 

Labāku izpratni par dažāda veida sasniedzamajiem rezultātiem, to būtību un tādēļ arī izglītības standartu un skolēnu snieguma novērtēšanu ļoti veicinājusi pagājušā gadsimta vidū pētnieku aizsāktā mācību mērķu taksonomiju tradīcija. Par to vēsturi, modeļiem un lietojumu lasiet LU pētnieka, Skola2030 vecākā eksperta Edmunda Vanaga rakstā. 

Lai vērtēšanā tavam darbam piešķirtu vērtību un lai tā sniegtu orientierus tālākai izaugsmei, ļoti svarīga ir laikus sniegta atgriezeniskā saite gan ikdienas mācību procesā, gan pārbaudes darbos. Par to, kā sniegt pozitīvu un uz attīstību virzošu atgriezenisko saiti lasiet Dr. psych. Baibas Martinsones, LU asociētās profesores, Skola2030 vecākās ekspertes, stāstā. Ir svarīgi saprast – atgriezeniskā saite nav vienmēr jānopelna, tā var nebūt par rezultātu, bet par procesu, un reizēm ir svarīgi tieši tas, ka tavs veikums ir pamanīts. 

Par vērtēšanas nozīmi pirmsskolā un to, kā mācīšanās procesā iesaistīt arī vecākus, savā rakstā stāsta Solvita Lazdiņa, Skola2030 vecākā eksperte un Rīgas sākumskolas direktore. Bet par to, kas un kā mainīsies vērtēšanā sporta un veselības nodarbībās, lasiet intervijā ar Inesi Bautri, Skola2030 veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas vadītāju, un Maiju Priedīti, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāju, Skola2030 eksperti. Savukārt Edgars Bajaruns, Skola2030 tehnoloģiju mācību jomas vadītājs, stāsta par ieviesto projektu vērtēšanas pieredzi savā darbavietā – Siguldas pilsētas vidusskolā. 

Lai veicinātu apzinātu mācīšanos, snieguma vērtēšanā vēlams iesaistīt arī pašus skolēnus. Labs radošas pieejas piemērs ir Skola2030 pilotskolas, Zaķumuižas pamatskolas, matemātikas skolotājas Ingas Spriņģes īstenotais zināšanu un prasmju novērtēšanas modelis, kas skolēniem ļauj ne tikai pašiem saprast atzīmes veidošanos, bet arī skaidri  pateikt, kas būtu jādara, lai savu sniegumu uzlabotu. Turklāt tā ir iespēja ieraudzīt, kā matemātika noder reāli dzīvē. 

Aicinām iepazīties ar rakstiem mūsu Skola2030 ziņu izdevumā, vērtēt un pārrunāt ar kolēģiem. Priecāsimies par Jūsu atsauksmēm, vēlējumiem, ieteikumiem, komentāriem! Rakstiet un sūtiet mums uz e-pastu info@skola2030.lv.  

Novēlu nākamajā gadā labus orientierus ceļā uz tālākiem sasniegumiem!

Inese Leitāne,
Skola2030, Domāt.Darīt.Zināt.
redaktore 

 

[1] Salīdzinājums no Jaunzēlandes Izglītības ministrijas aprakstā par formatīvās un summatīvās vērtēšanas atšķirībām, kas minēts Līgas Čakānes rakstā “Formatīvā vērtēšana – kas tas ir?”

 

⇒ Ziņu izdevumu arhīvs - http://skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums