24.04.2019

Skola2030 semināri aprīlī un maijā

Arī šogad Skola2030 organizē labās prakses piemēru un pieredzes apmaiņas seminārus.

Labās prakses piemēru semināri reģionos

Visos Latvijas reģionos pilotskolas aicina pedagogus no citām skolām, lai dalītos pieredzē un stāstītu par saviem labās prakses piemēriem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā.
Semināru norises datumi:

  • Latgales reģionā 16. aprīlī pulcējās pirmsskolas un sākumskolas, 17. aprīlī - pamatskolas un vidusskolas;
  • Kurzemes reģionā 29. aprīlī pirmsskolas un sākumskolas; 30. aprīlī pamatskolas un vidusskolas;
  • Zemgales reģionā 7. maijā pirmsskolas un sākumskolas; 8. maijā pamatskolas un vidusskolas;
  • Pierīgas reģionā 13. maijā pirmsskolas un sākumskolas; 14. maijā pamatskolas un vidusskolas;
  • Vidzemes reģionā 16. maijā – sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas.

Mācību jomu koordinatoru semināri aprīlī

Aprīlī un maijā Skola2030 organizē mācību jomu koordinatoru seminārus, lai sniegtu atbalstu pilnveidotā satura un pieejas īstenošanā. Mācību jomu koordinatori ir aicināti dalīties iegūtajā informācijā ar savas pašvaldības skolu skolotājiem. Tāpat arī skolotājus pašus aicinām interesēties par aktualitātēm savā mācību jomā, jautājot savas pašvaldības mācību jomu koordinatoriem. 8. aprīlī notika seminārs kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatoriem, bet 11. aprīlī matemātikas mācību jomas un tehnoloģiju mācību jomas koordinatoriem.
Gaidāmo semināru norises datumi:

  • 24. aprīlī sociālās un pilsoniskās mācību jomas un veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoriem;
  • 25. aprīlī dabaszinātņu mācību jomas koordinatoriem;
  • 26. aprīlī pirmsskolas un sākumskolas koordinatoriem, kā arī pašvaldību metodiķiem pirmsskolās.

Vairāk informācijas: info@skola2030.lv