25.08.2020

Skola2030 aktualitātes augustā

Pilotskolas pulcējas aprobācijas noslēguma konferencē

Ar Valsts prezidenta pateicības vārdiem 18. augustā noslēdzās konference 100 pilotskolām, kuras pēdējos trīs gadus bija iesaistītas pilnveidotā mācību satura un pieejas aprobācijā. Pilotskolu komandas tikās darbnīcās, diskusijās un prezentācijās Ādažu sākumskolā, Ādažu Kultūras centrā un Ādažu vidusskolā, dalījās pieredzē un secinājumos par aprobācijā pieredzēto.

Mācību satura aprobācija ir bijis nozīmīgs posms projektā, un pilotskolu paveiktais ir būtisks ieguldījums pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā. Tajā bija iesaistītas 100 dažāda lieluma un tipa skolas no visiem Latvijas reģioniem. Kopumā 1700 pilotskolu skolotāji iesaistījās arī mācībās, līdztekus tām izmēģinot mācību priekšmetu programmas un mācību līdzekļus, sniedza savus ieteikumus mācību satura un pieejas pilnveidē.

Konferences noslēgumā dalībniekus uzrunāja arī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un VISC vadītājs Guntars Catlaks. Ar dienas iespaidiem var iepazīties foto atskatā Skola2030 Facebook lapā šeit http://bit.ly/Adazi.

“Skolai nav jāvienādo skolēni, bet jācenšas vienādot viņu starta iespējas, it īpaši apzinoties nevienlīdzību, kas pastāv sabiedrībā,” tā savā uzrunā aprobācijas noslēguma konferencē uzsvēra Valsts prezidents Egils Levits. Prezidenta pilnu uzrunu var noskatīties šeit http://bit.ly/prezidentauzruna.

Konferenci rīkoja Skola2030 sadarbībā ar AS Swedbank un Ādažu novada domi.

Ieteikumi klātienes, kombinēto un attālināto mācību īstenošanai

Skola2030 sadarbībā ar VISC ir izstrādājusi atjauninātas vadlīnijas mācību gada uzsākšanai Covid-19 izplatības situācijā:

Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai (atjauninātas 2020. gada augustā):

Atgādinām, ka Skola2030 mājaslapā joprojām pieejami atbalsta materiāli attālināto mācību elementu īstenošanai:

Skolotājiem pieejami visi pilnveidotā satura mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi

Skola2030 veido 51 mācību priekšmetu un kursu programmu paraugu pamatizglītībā, kā arī pamatkursiem un vienam specializētajam kursam vispārējā vidējā izglītībā. Tie visi skolotājiem pieejami mācību resursu krātuvē http://mape.skola2030.lv. Par katru no programmu paraugiem un tā izmantošanu mācību procesā Skola2030 skolotājiem nodrošina arī tiešsaistes vebināru un pēc tā – arī tā ierakstu.

Saites uz šiem resursiem atrodamas arī Skola2030 mājaslapā:

 

Atbalsts pilnveidotā mācību satura ieviešanai skolotājiem, skolām un pašvaldībām

Lai skolotājus atbalstītu un iedrošinātu pārmaiņām, kas saistītas ar aizvien lielāku viņiem doto brīvību un atbildību izvēlēties, ko un kā mācīt, pēdējos gados gan skolotājiem, gan skolu vadītājiem nodrošinātas plašas profesionālās pilnveides iespējas un atbalsts.

Tikai šī gada sākumā vien – no marta vidus līdz jūnija beigām – arī ārkārtējās situācijas laikā notikuši 92 dažādi pasākumi ar teju 12 tūkstošiem dalībnieku, tostarp 36 vebināri par mācību priekšmetu un kursu saturu, to programmām un metodiskajiem materiāliem, biežāk uzdotajiem jautājumiem. Visi ieraksti pieejami Skola2030 YouTube kanālā: youtube.com/skola2030.

 

Jaunākie vebināri – par vērtēšanu, diagnosticējošiem darbiem, pirmsskolu un sākumskolu u. c.

Augustā un septembrī turpinās vebināru sērija skolotājiem par biežāk uzdotiem jautājumiem un citiem ar pilnveidoto saturu saistītiem jautājumiem. Visus vebinārus var skatīties tiešsaistē un uzdot savus jautājumus, kā arī ierakstā vēlāk Skola2030 YouTube kanālā. Sekojiet informācijai Skola2030/Facebook.

Aicinām tiešsaistes vebinārus vai to ierakstus skatīties kopā ar kolēģiem, lai kopīgi pārrunātu neskaidros jautājumus un plānotu tālākos soļus.

Par pirmsskolu

27. augustā pl. 14:00 “Biežākie jautājumi par pirmsskolas mācību saturu, uzsākot jauno mācību gadu”.

Vebināri par vērtēšanu

 • 21. augustā Biežāk uzdotie jautājumi par vērtēšanu;
 • 28. augustā pl. 12:00 “Par diagnosticējošo darbu mērķiem un izmantošanu”;
 • 28. augustā pl. 14:00 “Par diagnosticējošajiem darbiem matemātikā”;
 • Septembrī turpināsies vebināri par konkrētiem Skola2030 veidotajiem diagnosticējošajiem darbiem (sekojiet informācijai Skola2030/Facebook).

Skolu vadības komandām

 • 3. septembrī pl. 16:00 “Idejas daudzveidīgām mācību darba organizēšanas formām” (sekojiet informācijai Skola2030/Facebook);
 • vēl septembrī: “Mācību satura un pieejas aprobācijas secinājumi un ieteikumi” (sekojiet informācijai Skola2030/Facebook).
 • 26. augustā pl. 16:00 “1. klašu skolotājiem par pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanas akcentiem”;
 • 27. augustā pl. 16:00 “4. klašu skolotājiem par pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanas akcentiem”;
 • septembrī notiks līdzīgi vebināri 7. un 10. klašu skolotājiem. (Sekojiet informācijai Skola2030/Facebook).

 

Aicinām uz mācībām tehnoloģiju mācību jomas skolotājus

Iespēja vēl pieteikties profesionālās pilnveides mācībām, kuras notiks klātienē Rīgā, Cēsīs un Jēkabpilī. Pieteikties iespējams, līdz grupas ir pilnas. Nodarbību datumi:

 • Jēkabpils: 16. septembris, 7. oktobris, 28. oktobris, 25. novembris,
 • Cēsis: 23. septembris, 14. oktobris, 4. novembris, 2. decembris;
 • Cēsis: 30. septembris, 21. oktobris, 11. novembris, 9. decembris;
 • Rīga: 23. septembris, 21. oktobris, 25. novembris, 13. janvāris;
 • Rīga: 30. septembris, 28. oktobris, 2. decembris, 20. janvāris;
 • Rīga: 7. oktobris, 4. novembris, 9. decembris, 27. janvāris.

Pieteikšanās: http://bit.ly/macibas_tehnologiju_jomas_skolotājiem.

Iespēja pieteikties dalībai arī attālinātajās tiešsaistes mācību grupās: https://bit.ly/tiessaistes_macibas_tehnologijas

Mācību mērķis ir sagatavot tehnoloģiju mācību jomas skolotājus datorikas, dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmetu īstenošanai saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Uz mācībām tiek gaidīti skolotāji, kuri pašlaik pamatizglītības posmā (4.–9. kl.) māca mājturību un tehnoloģijas vai datoriku/informātiku. Var piedalīties arī skolotāji, kas bijuši iesaistīti pilnveidotā satura un pieejas aprobācijā. Ja rodas papildu jautājumi, lūdzam rakstīt e-pastu uz info@skola2030.lv vai zvanīt pa tālruni 66051907. Pieteikšanās atvērta, līdz grupas pilnas.

 

Konference par iekļaujošu izglītību notiks 8. oktobrī

Konference “Skola katram bērnam”, kas sākotnēji bija plānota aprīlī, notiks 8. oktobrī Ogres kultūras centrā. Runāsim par to, kā katrā skolā sasniegt katru bērnu neatkarīgi no sociālā, ekonomiskā vai veselības stāvokļa, dzimuma vai etniskās piederības, veidot atbalsta sistēmas skolā, piedāvāt kvalitatīvu izglītību, dot iespēju mācīties un sasniegt tieši savus mērķus, ejot dažādus ceļus. Pieteikšanās tiks izsludināta septembra vidū. Aicinām sekot informācijai www.skola2030.lv un Skola2030 Facebook lapā! Kā jau ierasts, galvenās skatuves programmu interesenti varēs vērot arī tiešsaistē.

 

Festivālā “Lampa” sarunāsimies par vērtēšanu

Skola2030 pārstāvji piedalīsies sarunu festivālā “Lampa” 2. –5. septembrī – tiešraidē un klātienē. Aicinām skatīties paneļdiskusiju “Vai turpmāk skolā atzīmes neliks?” Swedbank izglītības studijā 4. septembrī plkst. 14.30 https://festivalslampa.lv/lv/programma/pasakumi/1412. Aicinām sekot līdzi arī citām norisēm šajā festivālā!

 

Informācija vecākiem

Atgādinām, ka par pilnveidoto mācību saturu un pieeju ir pieejami skaidrojoši materiāli arī skolēniem un vecākiem, un aicinām par tiem informēt vecāku sapulcēs un citos saziņas kanālos. Tie atrodami mājaslapas sadaļā “Vecākiem” https://www.skola2030.lv/vecakiem/kas-jazina-vecakiem.

Skaidrojot gaidāmās izmaiņas skolā, aicinām izmantot nupat tapušo video vecākiem “Kas mainīsies skolēniem un vecākiem līdz ar pilnveidoto mācību saturu?”” http://bit.ly/vecakiem2030 

Trīs bukletos, kas ir brīvi pieejami lejuplādei un arī izdrukājami, pārskatāmā veidā iepazīstināts ar pārmaiņām katrā izglītības pakāpē: