31.03.2017

Projekta eksperti gūst izglītības sistēmas pieredzi Anglijā un Skotijā

Aizvadītajā nedēļā, no 20. līdz 25. martam, Valsts izglītības satura centra (VISC) realizētā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 15 ekspertu grupa viesojās Anglijā un Skotijā, lai iepazītos ar izglītības rīcībpolitikas praksi, darbu skolās, īpašu uzmanību pievēršot skolēnu kompetenču attīstībai. Šo pieredzes apmaiņas braucienu finansēja Britu padome, līdzdarbojoties nevalstiskajai organizācijai Achievement for All un Skotijas valsts aģentūrai Education Scotland.

Vizītes laikā ekspertu grupai bija iespēja gan tikties ar izglītības politikas veidotājiem Anglijā un Skotijā, gan tur viesoties sākumskolās un vidusskolās – redzēt un piedalīties nodarbībās, aprunāties ar skolotājiem un skolēniem. 

Kā īpaši saistošu un vērtīgu ekspertu grupa novērtēja Skotijā gūto pieredzi. Tur tikko ir noslēdzies līdzīgs satura un mācīšanas pieejas izmaiņu process, izstrādājot un ieviešot Curriculum for Excellence, kas kopumā ilga astoņus gadus. 

Rezumējot pieredzes apmaiņas braucienā redzēto un dzirdēto, projekta mācību satura izstrādes struktūrvienības vadītāja Dace Namsone vērtē: “Vizīte Lielbritānijā bija lieliska iespēja redzēt praksē, kā dažādas izglītības sistēmas struktūras sadarbojas, virzot skolēna mācīšanos uz konkrētu un skaidru sasniedzamo rezultātu. Mācību saturs ir saistīts ar eksamināciju, skolotāju standartu un prasībām skolotāju profesionālajai pilnveidei;  skolā skolotāji sadarbojoties kopīgi plāno, kā katrs skolēns varētu sasniegt iespējami labāku rezultātu.” Zane Oliņa, projekta mācību satura ieviešanas struktūrvienības vadītāja, atzīmē, ka īpaši vērtīgs bija iedrošinājums no skotu kolēģiem uzmanību pievērst prasmju apguvei ilgtermiņā, kur nepieciešama dažādu priekšmetu skolotāju sadarbība un mācību satura plānošana ikdienā katras skolas līmenī un augsta uzticības kredīta došana skolām un skolotājiem, lai to paveiktu. 

Pateicamies Britu padomei Latvijā un personīgi Zanei Matesovičai, pārstāvniecības vadītājai, par šī brauciena organizēšanu un finansēšanu.