26.01.2018

Noslēdzošie viedokļu līderu forumi par sportu, patriotismu un STEM saturu skolās

Turpinot forumu sēriju, kurā dažādu nozaru profesionāļi un viedokļu līderi diskutē par Latvijas skolām pilnveidojamo mācību saturu, no 29. līdz 31. janvārim notiks trīs noslēdzošās diskusijas – par patriotisma audzināšanu, sporta stundām un par to, kas būtu jāapgūst tā dēvētajās STEM jomās jeb dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomā. Līdz šim notikušo diskusiju (par zināšanām un prasmēm, pirmsskolu, valodu un kultūras jomu) kopsavilkumi pieejami vietnē www.skola2030.lv/forumi kur ikviens var izteikt arī savu viedokli.

Forumi organizēti kā mērķtiecīga konsultācija ar jomu profesionāļiem un dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem, daudzi no kuriem jau izteikuši spēcīgu un pamatotu viedokli sabiedriskās apspriešanas gaitā, lai nonāktu pie kopsaucējiem un konkrētiem priekšlikumiem katrai no jomām būtiskos jautājumos.

Visi forumi notiks Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpās, Palasta ielā 4, Rīgā. Pasākumos aicināti gan dažādas sabiedrības interešu pārstāvniecību organizācijas, gan akadēmiskās vides pārstāvji, gan grupas, kuras tieši skar konkrētā problemātika.

29. janvāris
Forums “Vai patriotismu var iemācīt?”, kurā  diskutēsim par pilsonisko un patriotisko audzināšanu.
Sarunu ievadīs Māris Olte, dabas pētnieks un žurnālists, Ērgļu novada domes deputāts, un Valdis Klišāns, Vēstures skolotāju biedrības vadītājs.

30. janvāris
Forums “Vai skolā sports ir iespējams bez normatīviem?”, kurā diskutēsim par sporta stundu mērķi skolā. Sarunu ievadīs Andra Fernāte, LSPA, profesore, Andris Mančass, LLU, 2.kursa students, un Mareks Kojalovičs, Babītes vidusskolas skolēns.

31. janvāris
Forums “Kādi ir nozīmīgākie sasniedzamie rezultāti skolēnam, beidzot pamatizglītības un vidējās izglītības posmu STEM (dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas) jomā?”. Sarunu ievadīs Gunta Lāce, Limbažu novada ģimnāzijas direktore un matemātikas skolotāja, un Emīls Sjundjukovs, IT izglītības fonda Start(it) vadītājs.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ierosinājis pārmaiņas izglītības pieejā Latvijā, lai izstrādātu, aprobētu un pēctecīgi ieviestu tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācībām, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un ieradumus. Pirmo reizi vispārējās izglītības mācību saturs tiek pārskatīts kopumā no pirmsskolas līdz 12. klasei. Tas darīts, lai apgūstamais mācību saturs un sasniedzamie rezultāti skolēnam dažādos mācību priekšmetos nepārklātos, lai mazinātos līdzšinējā mācību satura sadrumstalotība un bērniem un jauniešiem būtu nodrošināta saskaņota un pēctecīga zināšanu un prasmju apguve.

Viedokļu līderu forumi būs noslēdzošie pasākumi jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskajā apspriešanā, kas noslēdzas 1. februārī. Kopš tās sākuma pērn septembrī mācību satura un pieejas pārmaiņas mērķtiecīgi skaidrotas Latvijas skolu vadību komandām un to pedagogiem, visu pašvaldību mācību jomu koordinatoriem, visu Latvijas pašvaldību izglītības jomas vadītājiem vai viņu pārstāvjiem, tiekoties ar dažādām interešu grupām. Šajā laikā savus priekšlikumus izteikušas skolas un profesionālās organizācijas. Taču vietnē www.skola2030.lv/apspriesana komentārus var izteikt ikviens, arī tad, ja viņa profesionālā darbība nav saistīta ar izglītību. Sabiedrības pārstāvju iesniegtie komentāri, ieteikumi un jautājumi ir lasāmi vietnes www.skola2030.lv/apspriesana sadaļā “Priekšlikumi”.

Sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties un izglītības jomas ekspertiem izvērtējot visus priekšlikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK) šī gada pavasarī tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.