23.09.2019

Aicinām pieteikties mācībām tehnoloģiju mācību jomas skolotājus!

Valsts izglītības satura centra īstenotais ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb Skola2030  informē, ka no 2019. gada 23. septembra tehnoloģiju mācību jomas skolotājiem ir iespēja pieteikties profesionālās kompetences pilnveides A programmas mācībām - “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” (36h).

Mācību mērķis ir sagatavot tehnoloģiju mācību jomas skolotājus, kuri vada mācīšanos, saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Uz mācībām tiek gaidīti skolotāji, kuri šobrīd pamatizglītības posmā (7.-9.kl.) māca mājturību un tehnoloģijas vai datoriku/informātiku un nav bijuši iesaistīti pilnveidotā satura un pieejas aprobācijā.

Mācību laikā skolotājiem būs iespēja: 

  • iedziļināties un gūt pieredzi jaunajā mācīšanas pieejā;
  • iepazīties ar Skola2030 ietvaros izveidotajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem un mācību materiāliem, gūt ieskatu to saturā, uzbūvē un lietošanas iespējās; 
  • praktiski veikt uzdevumus ar uzsvaru uz idejas koncepta izstrādi, izstrādes procesa plānošanu un vērtēšanu, ietverot caurviju prasmes;
  • apgūt un izmēģināt dažādas sadarbības formas.

No vienas  izglītības iestādes aicinām pieteikties ne vairāk kā 2-3  tehnoloģiju mācību jomas skolotājus (vēlams – viens vai divi skolotāji, kuri šobrīd māca mājturību un tehnoloģijas, un viens skolotājs, kurš māca datoriku/informātiku).  

Mācības notiks vairākos posmos. Katrā posmā būs vairākas grupas, un katrai grupai paredzētas 4 mācību dienas klātienē (vienu reizi mēnesī) un patstāvīga mācīšanās. Skolotāji, kuri būs piedalījušies klātienes mācībās un izpildījuši patstāvīgos darbus, mācību noslēgumā saņems apliecību par 36 h profesionālās pilnveides programmas apguvi.  

Pirmais posms: Rīgā un Liepājā no 2019. gada 29. oktobra līdz 2020. gada februārim. 

Pieteikšanās uz pirmo posmu no 2019.gada 23.septembra līdz 11. oktobrim (vai līdz grupas ir pilnas)  https://talakizglitiba.visc.gov.lv

Tie, kuri netiks uz mācībām pirmajā posmā, varēs pieteikties uz kādu no nākamajiem mācību posmiem. Nākamie posmi paredzēti Rīgā, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē. Sekojiet informācijai www.skola2030.lv un Skola2030 Facebook lapā https://www.facebook.com/Skola2030/.  Ja rodas papildu jautājumi, lūdzam rakstīt e-pastu uz info@skola2030.lv vai zvanīt pa tālruni 66051907.

Lūdzam ņemt vērā, ka mācību organizētāji nesedz dalībnieku ceļa izdevumus un ēdināšanu.