14.09.2021

Aicinām pieteikties dalībai Skola2030 profesionālās pilnveides kursos “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās”

Aicinām skolotājus kļūt par izglītības tehnologiju mentoriem un pieteikties dalībai Skola2030 īstenotajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās”, lai tajos apgūto īstenotu novada/valstspilsētas izglītības iestāžu pārējo pedagogu darba atbalstam. 

Kā un kas var pieteikties?

Skolotāj, ja vēlies un saredzi sevi izglītības tehnoloģiju mentora lomā, rosinām sarunāties ar savas iestādes vadītāju par iespēju pieteikties! Esam izsūtījuši vēstules visām pašvaldību izglītības pārvaldēm un skolu direktoriem ar aicinājumu uzrunāt pedagogu(s) un pieteikt līdz 2021. gada 28. septembrim.

Aicinām pieteikties praktizējošus pedagogus, kas ikdienā strādā ar bērniem vai jauniešiem, un būtu gatavi ar apgūto dalīties ar kolēģiem novada/pilsētas skolās/pirmsskolās.

 

Skola2030 īstenotos 72 stundu profesionālās pilnveides kursus “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” kopš 2021. gada jūnija jau apgūst aptuveni 600 pedagogu 25 grupās no visiem vispārējās izglītības vecumposmiem – sākot no pirmsskolas līdz vidējās izglītības posmam, tai skaitā profesionālajām izglītības iestādēm.

 

Kas ir izglītības tehnoloģiju mentors?   

Uz izglītības tehnoloģiju mentora lomu var raudzīties vienas izglītības iestādes ietvaros un  pašvaldības/valstspilsētas līmenī.

Izglītības tehnoloģiju mentors izglītības iestādē ir metodiķis–pieaugušo izglītotājs, kurš plāno un īsteno mācības savas izglītības iestādes skolotājiem, eksperimentē ar tehnoloģiju lietojumu mācību procesā, atbalsta labās prakses pārmantošanu un skolotājus mācību iestādes darba digitalizācijas procesā.

Izglītības tehnoloģiju mentors pašvaldības līmenī, līdzīgi kā mācību jomu koordinatori septiņās mācību jomās, darbojas kā metodiķis–pieaugušo izglītotājs daļēja laika slodzē, organizējot un atbalstot pieredzes apmaiņu, labās prakses pārņemšanu un sadarbību starp sava novada/pilsētas skolu/pirmsskolu izglītības tehnoloģiju mentoriem, plāno un īsteno mācības skolotājiem, kā arī pats kā pedagogs eksperimentē ar tehnoloģiju lietojumu mācībās, meklējot labākās iespējas sniegt atbalstu pedagogiem izglītības iestāžu darba digitalizācijas procesā. 

Kā norisināsies kursi?  

Mācības norisināsies kombinēti – klātienē un tiešsaistē –  un ietvers gan dalību vadītās nodarbībās, gan patstāvīgi veicamus uzdevumus. Plānots, ka krusi ilgs divu mācību gadu garumā ar dalībnieka aktīvu iesaisti vidēji četras stundas mēnesī. Dalībnieki kursu noslēgumā saņems apliecību par 72 stundu profesionālās pilnveides kursu “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” apguvi.   

Kursiem nav dalības maksas. Taču lūdzam ņemt vērā, ka mācību organizētāji nesedz dalībnieku ceļa izdevumus un ēdināšanu.  

Kāpēc kursiem pieteikt pašvaldības pārstāvi?

Dalība kursos palīdzēs mentoram sistemātiski domāt par tehnoloģiju lietojuma sniegtajām iespējām, izmēģināt dažādus resursus un iedzīvināt pašvaldības izglītības iestādēm piemērotākos risinājumus. Izglītības tehnoloģiju mentors kļūs par atbalstu izglītības iestāžu darba digitalizācijā un pedagogu profesionālajā pilnveidē, kā arī par pašvaldības pirmsskolu un skolu pedagogu, kuri šo lomu veic izglītības iestādes līmenī, kopienas veidotāju. Piedaloties kursos, dalībnieki veidos izglītības tehnoloģiju mentoru kopienu visas Latvijas mērogā, kas var kļūt par savstarpēja atbalsta un ideju avotu arī turpmāk.   

 

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par izglītības tehnoloģiju mentoru kursiem.   

 

Ja rodas papildu jautājumi, lūdzam rakstīt e-pastu uz info@skola2030.lv vai zvanīt pa tālruni 66051907.