11.11.2019

Aicinām pedagogus pieteikties mācībām 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai!

Skola2030 turpina īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai”. Pieteikšanās uz jauno mācību norises posmu norisināsies līdz 29. novembrim VISC mācību e-vidē: https://talakizglitiba.visc.gov.lv/ (zem kursa nosaukuma ir atrodama papildinformācija par reģistrēšanos).

Mācību dalībnieki ir pirmsskolas pedagogi: 

  • kuri vēlas labāk izprast pilnveidotās pirmsskolas izglītības vadlīnijas un mācību pieeju; 
  • kuri no 2019.gada 1. septembra strādā ar 5-6 gadus veciem bērniem un nav iesaistījušies jaunā satura un pieejas aprobācijā un nav piedalījušies profesionālās kompetences pilnveides pedagogiem programmā pirmsskolu izglītības iestāžu vadītājiem, kuru īstenoja projekta sadarbības partneris Latvijas Universitāte. 

No vienas pirmsskolas izglītības iestādes var pieteikties 2-3 pārstāvji. Mācību īstenotājs – Skola2030 nesedz dalībnieku ceļa izdevumus un ēdināšanu.

Mācību ietvaros paredzētas 4 mācību dienas klātienē un patstāvīga mācīšanās e-vidē. Mācību noslēgumā, piedaloties klātienes mācībās, izpildot patstāvīgos darbus e-vidē, pedagogi saņems apliecību par 36 h profesionālās pilnveides programmas apguvi.  

Mācību norises laiks ir no 2020.gada janvāra līdz 2020.gada aprīlim. Mācības notiks Kuldīgā, Rēzeknē, Rīgā, Saldū, Madonā, Jelgavā, Smiltenē, Daugavpilī.

Papildu jautājumu gadījumā par mācībām, lūdzam rakstīt uz e-pastu: info@skola2030.lv vai zvanīt uz tālruni 66051907.