13.10.2020

Tiešsaistes kurss par dizaina domāšanu

Startdesign.lv mājaslapā ikvienam pieejams bezmaksas tiešsaistes studiju kurss interesentiem, kas vēlas pašmācībā apgūt dizaina domāšanu, kā arī bezmaksas mācību materiāli Dizaina un tehnoloģiju skolotājiem.

Dizaina domāšana ir process, domāšanas veids un metožu kopums problēmu identificēšanai, risinājumu radīšanai kopradē ar lietotājiem, to prototipēšana un testēšana, kā arī risinājumu ieviešana un nemitīga uzlabošana, izmantojot lietotāja sniegto informāciju.

“Startdesign.lv” mājaslapā atrodamais tiešsaistes kurss būs īpaši noderīgs Latvijas skolu pedagogiem, jo no 2020./21. mācīgu gada līdztekus jau zināmajām mācību jomām būs jāmācās jauna – tehnoloģiju mācību joma. Tās mācību priekšmetos – Dizains un tehnoloģijas, Datorika, Programmēšana – pedagogiem būs jāizmanto dizaina domāšanas metode. Taču tie noteikti nav vienīgie mācību priekšmeti, kur var lietot šo metodi, lai atrisinātu dažādas problēmas.

2020. gadā ir tapuši bezmaksas mācību materiāli, kas palīdzēs Dizaina un tehnoloģiju pedagogiem apgūt tādus dizaina virzienus kā vides dizains, interjera dizains, modes dizains un produktu digitālais dizains.

Skola2030 iesaka

Dizains un trehnoloģijas ir jauns mācību priekšmets, kas aizstās līdzšinējo mājturību un tehnoloģijas pamatskolā, un kuru būs iespēja turpināt apgūt arī vidusskolās (ja skola to piedāvās). Izpratne par dizainu, empātija pret citiem ir nozīmīgas prasmes, kas ir noderīgas ikvienam, lai labāk izprastu un analizētu, kā mēs mainīt vidi vai lietas, lai tās būtu ērti lietojamas ikvienam.

StartIT ar LMT atbalstu izstrādātais tiešsaistes kurss īpaši noderīgs tas būs dizaina un tehnoloģiju skolotājiem gan pamatskolas posmā, bet jo īpaši vidusskolas posmā, kur dizains vēl nekad nav mācīts kā atsevišķs mācību priekšmets. Šo kursu var izmantot gan pedagogi, apgūstot dizaina procesu un tajā izmantojamos rīkus un metodes, gan skolēni, kuri var apgūt kursu kā daļu no mācību satura. Protams, lai aktualizētu dizaina domāšanu kā vērtīgu metodi dažādās dzīves situācijās, šo kursu var apgūt jebkurš interesents. 

Papildus pieejami četri mācību materiāli, kurus izstrādājuši dizaineri par dažādām disciplīnām - digitālo produktu dizainu, vides dizainu, interjera dizainu un modes dizainu. Šos mācību materiālus skolotāji var izmantot, lai papildinātu savas zināšanas un pielietotu aprakstīto savās mācību stundās, pasniedzot dizainu un tehnoloģijas vidusskolā. Šie materiāli, kas tāpat kā tiešsaistes kurss, pieejami bezmaksas, izstrādāti latviešu valodā, un līdz ar to ir milzīgs atblasts skolotājiem.

Līdz šim šāda apjoma materiālu pieejamība, kas pielietojams dizaina izglītībā, ir bijusi ierobežota. Materiāli ir izveidoti kā atblasts pamatkursa Dizains un tehnoloģijas I programmas paraugam. Taču tos var izmantot, lai skola specializētos konkrētākās dizaina nozarēs. Piemēram, ja programmas paraugā lielāks uzsvars ir uz fiziskiem produktiem, tad šajos mācību materiālos tiek aprakstīti tieši digitāli produkti, kas būs noderīgi skolām, kas mācību priekšmetu Dizains un tehnoloģijas pasniegs tieši digitālo produktu virzienā. Protams, lielā mērā tas, kas tiek attiecināts uz vienu dizaina nozari, var būt pielietojams arī citās. Tādēļ aicinātu pedagogus iepazīties ar visiem četriem materiāliem, kas noteikti rosinās idejas un dos iedvesmu šī mācību priekšmeta pasniegšanai. 

 

Madara Kosolapova | Skola2030 tehnoloģiju mācību jomas vecākā eksperte