09.11.2021

Projekta vadītājas Santas Prancānes apsveikums projekta piecgadē

Dzimšanas diena ir būtisks iedvesmas un pagrieziena punkts. Palūkojoties atpakaļ, ir vērts atcerēties, ka projekts ir izaudzis no tukšas telpas vārda tiešajā nozīmē, rakstveida apraksta un ticības uz pārmaiņām līdz daudzu cilvēku iesaistei un ticībai. Kopā mēs –  darbinieki dalībnieki profesionālajā pilnveidē un dažādos projekta pasākumos – esam daudzi tūkstoši.

Piecos gados ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas. Vizuālai uzskatāmībai šo laikposmu vēlos salīdzināt ar audumu. Turpinot iesākto un izmantojot bagātīgo piecgades pieredzi, mūsu kopīgais uzdevums ir noaust, noadīt, notamborēt gludu audumu, kurā būtu daudzveidīgs, mainīgs, tomēr sistemātisks un nolasāms raksts. Lai to izdarītu, ikvienam ir jāiesaistās un jābūt atbildīgam. Gluži kā pavedieni, ko ievijam rakstā, ir arī 52 darbības, kas tiek īstenotas projektā, piemēram, viens pavediens ir izglītības tehnoloģiju mentoru mācības, vēl viens – valsts pārbaudes darbu izstrāde, vēl viens - mācību video filmēšana. Tā, vijot pavedienu pie pavediena, veidojam rakstu.

Mēs visi esam līdzatbildīgi, lai ikviens skolēns Latvijā piedzīvotu  mācīšanās un izzināšanas procesu, kas viņam ir personiski nozīmīgs. Turpinām radīt vidi, kurā skolēns mācītos ar prieku! Pārmaiņas ir viens no attīstības un izaugsmes priekšnosacījumiem, esot atvērtiem radošiem risinājumiem.

Lai izdodas ieraudzīt idejas, kas ir veiksmīgi īstenojušās un tiek izmantotas! Atrodam veidu, kā citam citu uzmundrināt! Lai jūsu darbus pavada mērķtiecīgums un iedvesma par padarīto!