20.03.2020
Agrita Miesniece Mg. paed. Pirmsskolas mācību satura izstrādes vecākā eksperte

Jaunākā skolas vecuma bērniem piedāvājiet vairāk struktūru un uzsveriet prasmju nostiprināšanu

Īstenojot attālinātās mācības, sākumskolā vislabāk galveno uzmanību pievērst jau apgūtā mācību satura nostiprināšanai, to ietverot pārsvarā praktiskos un radošos darbos. Piedāvājot jaunas prasmes apguvi, precīzi, secīgi jādod instrukcija tās apguvei, bērnam saprotams sasniedzamais rezultāts, kritēriji, pēc kuriem vērtēt prasmes apguvi.

Svarīgi vienoties ar vecākiem par saziņas iespējām tiešsaistē. Saziņa tiešsaiste būtu vēlama vismaz 3 reizes nedēļā, bet katra bērna atbalstam tā var būt katru dienu skolotāja darba laikā arī e-pasta sarakstē, saziņā pa tālruni. Skolotājam mācību laikā ir jābūt bērnam sasniedzamam.

E-klasē vai citā saziņas platformā bērniem jādod mācību plāns, kurā doti temati, sasniedzamie rezultāti, kritēriji, mācību līdzekļi, uzdevumi katrai dienai ar bērnam saprotamu instrukciju to veikšanai. Jāplāno ievērojami mazāk uzdevumu (pat līdz 50%) nekā klātienes mācībās, paralēli piedāvājot tiem bērniem, kuri vēlas, papildu sarežģītākas pakāpes uzdevumus.

1.klasē mācībās uzsvars uz tekstpratību (lasīt tekstu, atstāstīt vecākiem, zīmēt ilustrācijas, izdomāt turpinājumu; noskatīties video, uzrakstīt vēstuli kādam personāžam, uzrakstīt neskaidro vārdu sarakstu, kopā ar vecākiem noskaidrot to nozīmi), 2.un 3.klasē uzsvars vairāk uz pētniecību, ko var veikt mājās un to apkārtnē, saistībā ar visu mācību priekšmetu sasniedzamajiem rezultātiem.

Atgriezenisko saiti bērns var iegūt sarakstē vai telefona sarunā ar skolotāju par izpildīto darba lapu, veikto praktisko vai radošo darbu.

⇒ Skaties šeit piemēru 1. klases skolēna vienas nedēļas mācību plānojumam.

Vairāk piemērus attālinātai mācību norisei skaties Skola2030 mācību resursu krātuvē - https://mape.skola2030.lv/

Par raksta autoru

Agrita Miesniece

Mg. paed. Pirmsskolas mācību satura izstrādes vecākā eksperte

Maģistra grāds pedagoģijā.  Iepriekš strādājusi Valsts izglītības satura centrā  par pirmsskolas un sākumskolas izglītības satura speciālisti, vairāk nekā 25 gadus bijusi sākumskolas skolotāja, skolas direktora vietniece izglītības jomā, vadījusi kursus pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, ir  3 dabaszinību mācību grāmatu komplektu līdzautore. Profesionālās intereses: pedagoģija un pirmsskolas izglītība.