Ieteikumi skolotājiem

Šobrīd mācību iestādēs aktīvi notiek pāriešana uz attālinātu mācību procesu, tāpēc Skola2030 sadarbībā Valsts izglītības satura centru ir izstrādājusi ieteikumus skolotājiem, kā labāk īstenot attālinātu mācīšanos. Aicinām noskatīties tiešsaistes semināru ar Skola2030 ekspertu pieredzes stāstiem, kā arī tālāk iepazīties ar vērtīgiem ieteikumiem skolotājiem attālinātu mācību nodrošināšanai.

 

  1. Nemēģiniet tieši pārnest klātienes mācību norisi. Attālināta mācīšanās nenozīmē klātienes nodarbību pārnešanu tiešsaistē. Svarīgi, lai skolēniem būtu skaidras norādes par veicamajiem uzdevumiem, lai būtu piekļuve mācību materiāliem šo uzdevumu veikšanai un regulāra atgriezeniskā saite par sniegumu.

  2. Izvēlieties, kam veltīt uzmanību īstermiņā. Izvērtējiet, kurus no atlikušajiem mācību gada tematiem vislabāk mācīt attālināti. Pieņemiet lēmumu – veltīsiet uzmanību jaunu zināšanu un prasmju mācīšanai vai jau apgūtā nostiprināšanai.

  3. Skolā izvēlieties vienotu saziņas un mācību platformu. Saskaņojiet, kurus rīkus visi izmantosiet. Pārliecinieties par savām un par skolēnu tehnoloģiskajām iespējām. Plānojiet mācības atbilstoši. Vienojieties ar IKT speciālistu par palīdzību.

  4. Rēķinieties ar atšķirīgām skolēnu iespējām mācīties. Apstākļi katrā ģimenē atšķiras. Rēķinieties, ja tehnoloģijas ģimenē nav pieejamas vai jādala. Ja nav citas iespējas, sazināties iespējams telefoniski, mācībām izmantojamas grāmatas, drukāti mācību līdzekļu komplekti.

  5. Meklējiet īpaša atbalsta risinājumus kopā. Skolā sazinieties ar pašvaldību. Iespējams, var abonēt rūterus, uz laiku nodrošināt ar skolas datoriem individuālus skolēnus, iesaistīt sociālos dienestus, lai apzinātu situācijas, meklētu tām risinājumus. Sadarbība ir ļoti nozīmīga kritiskās situācijās.

  6. Piedāvājiet skolēnam ieteicamo dienas un nedēļas plānu. Veidojiet visu mācību priekšmetu skolotāju starpā saskaņotu mācību plānu katras klases skolēniem. Piedāvājiet skolēniem nedēļas plānu ar tiešsaistes laikiem, patstāvīgā darba, lasīšanas, konsultāciju laikiem un skaidrām norādēm skolēnam, kas viņam jāiemācās un kas tāpēc jādara.

  7. Izmantojiet esošus mācību materiālus. Izmantojiet pieejamos mācību materiālus – mācību grāmatas, digitālos resursus, video, TV raidījumus. Neradiet lielu apjomu jaunu materiālu. Veltiet laiku un uzmanību daudzveidīgai skolēna dienas plānošanai.

  8. Plānojiet mazāk, lai iemācītu vairāk. Skolēnam vajadzēs vairāk laika, lai uztvertu apgūstamo mācību saturu attālināti. Mazākajās klasēs samaziniet apjomu līdz pat 50 %, vecākajās – vismaz par 10 %. Koncentrējieties uz svarīgāko. Piedāvājiet skolēniem laika / darbu plānošanas atbalstu.

  9. Pastāvīgi sazinieties ar vecākiem. Izskaidrojiet, kā notiks mācības: kā skolēni saņems uzdevumus, piekļūs mācību materiāliem, kāds vecāku atbalsts būs nepieciešams. Pastāstiet vecākiem, kādas ir nedēļas aktualitātes, un aiciniet pēc iespējas sekot līdzi bērna attālinātajām mācībām.

  10. Esiet atsaucīgi un dalieties pieredzē ar kolēģiem. Sazinieties regulāri ar saviem kolēģiem, uzmundrinot cits citu un daloties ar savu pieredzi!

 

⇒ Ieteikumus PDF formātā vari lejupielādēt šeit!