Vecākiem

Kā vecāki var atbalstīt bērnu un viņa mācīšanos?

Interesēties par to, ko bērns mācās, pārrunāt to

Sarunāties ar bērnu par viņa ikdienas pieredzi un apgūto pirmsskolā. Lasīt skolotāja piedāvāto informāciju par tematiem, mācībām pirmsskolā. Mājās pārrunāt, ko bērns ir uzzinājis, stāstīt par savu pieredzi, dalīties ar savām zināšanām, kopīgi meklēt jaunas zināšanas, atbildes uz jautājumiem, lasot grāmatas, apmeklējot muzejus, izstādes.

Veidot sadarbības attiecības ar skolotājiem

Uzturēt pastāvīgu saziņu ar sava bērna skolotājiem par bērna pieredzi un attīstību, izrādīt interesi par to, kas notiek pirmsskolā. Stāstīt skolotājam par saviem novērojumiem mājās, īpaši, ja bērns mājās izmantojis pirmsskolā gūtās zināšanas un/vai prasmes. Informēt skolotājus, ja radušies kādi iemesli, kas varētu ietekmēt bērna uzvedību vai darbošanos pirmsskolā. Kopā ar bērnu piedalīties pirmsskolas pasākumos.

Atbalstīt un veidot bērna patstāvību

Sarunāties ar bērnu par viņa ikdienas pieredzi un apgūto pirmsskolā. Lasīt skolotāja piedāvāto informāciju par tematiem, mācībām pirmsskolā. Mājās pārrunāt, ko bērns ir uzzinājis, stāstīt par savu pieredzi, dalīties ar savām zināšanām, kopīgi meklēt jaunas zināšanas, atbildes uz jautājumiem, lasot grāmatas, apmeklējot muzejus, izstādes.

Atbalstīt bērna intereses un jautājumus

Piedāvāt dažādus veidus, kā bērns varētu uzzināt vairāk par savām interesēm, atrast atbildes uz jautājumiem. Piedāvāt kopīgi izlasīt grāmatu, noskatīties raidījumu, apmeklēt radošās darbnīcas, pulciņus. Radīt iespēju bērnam praktiski un radoši darboties, piemēram, zāģēt dēļus un dzīt tajos naglas, griezt vecos žurnālus un veidot kolāžas, darboties ar mālu, krāsām.

Mērķtiecīgi pavadīt laiku kopā ar bērnu

Katru dienu pārrunāt ar bērnu dienā piedzīvoto, darboties kopā un lasīt priekšā. Katru nedēļu mērķtiecīgi ieplānot laiku, kuru pavadīt kopā ar bērnu, vadoties pēc bērna vēlmēm un interesēm – kopā rotaļāties, sportot, izklaidēties.

Izmantot ikdienas situācijas, lai mācītos

Veikalā kopīgi izvēlēties produktus, svērt un skaitīt tos. Parkā, mežā, pilsētā pārrunāt novēroto, pievērst uzmanību detaļām. Kopīgi lasīt receptes, mērīt sastāvdaļas un gatavot cienastu. Lasot priekšā grāmatas, pārrunāt nedzirdētus un sarežģītus vārdus, grāmatā aprakstīto un saistīt to ar savu pieredzi. Iesaistīt bērnu ģimenes ikdienas un pasākumu plānošanā. Uzticēt bērna prasmēm atbilstošu pienākumu.

Modelēt pozitīvu uzvedību, zinātkāri un pozitīvu attieksmi pret mācīšanos

Apzināties, ka bērns mācās nepārtraukti, it īpaši no tā, ko redz un dzird ikdienā. Vecākiem atzīt, ja viņi kaut ko nezina vai neprot, kopīgi domāt, kā to varētu uzzināt, iemācīties. Lasīt prieka pēc, ikdienā rakstīt piezīmes, iepirkumu sarakstus, zīmītes ģimenes locekļiem. Stāstīt par to, kā izdevies atrisināt kādas problēmas, uzsvērt neatlaidību, kļūdas un meklējumus savā pieredzē.

⇒ Lejupielādē bukletu vecākiem par pirmsskolu šeit!

 

Mācības pirmsskolā