Mācības pirmsskolā

Mērķis 

Pirmsskolā bērnam veidojas pirmā apzinātā mācīšanās pieredze. Tā ietekmē personības veidošanos un to, vai bērns mācīsies ar prieku, vai spēs koncentrēties, izzināt lietas, parādības, sakarības. Šī pieredze ir pamats turpmākajām skolas gaitām.

Mācību mērķis pirmsskolā ir ambiciozs – zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns. Bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi. Bērns, kas patstāvīgi darbojas, mācās ar prieku un ieinteresēti. Bērns, kas gūst pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to, kā notiekošasi savstarpēji mijiedarbojas.

Svarīgākās pārmaiņas 

Bērni pirmsskolā atbilstoši vecumam ar rotaļu palīdzību iepazīst sevi, dabu, sabiedrību, kā arī attīsta vērtībās balstītus ieradumus.

Šajā vecumā bērns ir kā pētnieks un darītājs. Viņš ar skolotāja atbalstu konstruē savas zināšanas, un tā veido izpratni, gūst pieredzi, apgūst dažādas pamata un vispārīgās prasmes –skaitīt un salīdzināt,  līmēt un griezt. stāstīt un klausīties, mācīties uzvesties, apzināties sevi, sadaboties.

Pirmsskolā bērns mācās nepārtraukti: ikdienas situācijās, savstarpējās attiecībās ar citiem bērniem un pieaugušajiem, patstāvīgās un skolotāja organizētās nodarbībās, pastaigās, izbraukumos, gatavojot maltītes un svinot svētkus.

Lai tas notiktu, skolotājs mērķtiecīgi veido daudzveidīgus uzdevumus un mācību materiālus, atbilstoši iekārto vidi. Skolotājs līdzdarbojas un novērtē bērna sniegumu un attīstību, palīdz, ja nepieciešams. Bērns darbojas kopā ar skolotāju, uzklausa viņu, taču vienlaikus domā un dara pats, apzinās, ko vēlas paveikt un sasniegt.

 

Vecākiem par pirmsskolu

Saistītā informācija

Bērns ir pētnieks un darītājs

https://youtu.be/Rwd-nKcvgPI

Izmaiņas mācību pieejā pirmsskolā – bērni vairāk izzinās, pētīs un radīs paši

https://youtu.be/8-V2Vp3C5DA

Skolotāja loma pirmsskolā

https://youtu.be/5xHlDXrBrIc

Kā mainīsies mācību pieeja pirmsskolās? Skolotāja lomas maiņa

https://youtu.be/lzZyogg2kuc

Biežākie jautājumi Citi jautājumi