Iekļaujošā izglītība

Latviešu valodas programmas paraugs 1. - 9. klasei skolēniem ar dzirdes traucējumiem

 

Mācību priekšmetu programmu paraugi skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem

 

Vebinārs "Mācību un metodisko līdzekļu satura adaptēšana vieglajā valodā" (01.03.2023.). 

Aicinām iepazīties  ar adaptētajiem mācību līdzekļiem, kas šajā mājaslapas sadaļā atzīmēti ar norādi "viegli lasīt" un ievietoti šeit kā alternatīvs atbalsta materiāls oriģinālajiem mācību materiāliem.

 

Mācību līdzekļi skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un vispārizglītojošajām skolām, kurās mācās skolēni ar dažādiem traucējumiem

Projekta ietvaros skolotāju atbalstam top saskaņoti, pēctecīgi izstrādāti mācību satura materiāli. Visi projekta ietvaros izstrādātie materiāli - priekšmetu un kursu programmu, mācību līdzekļu paraugi un diagnosticējošie darbi veidoti kā atbalsta materiāls skolotājiem, kā paraugi; tie netiek veidoti visam mācību saturam un šo paraugi nav obligāti – tiem ir ieteikuma raksturs.

Mācību līdzekļu paraugi neaptver visu mācību saturu un visus mācību priekšmetus, taču to mērķis ir nodrošināt informāciju par būtisku, līdz šim mazāk ierastu mācību satura daļu, lai palīdzētu skolotājiem mērķtiecīgāk plānot mācību procesu konkrētajiem skolēniem. Vairāk: https://bit.ly/par_macibu_lidzekliem

Dabaszinātņu mācību joma

Matemātikas mācību joma

Valodu mācību joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Tehnoloģiju mācību joma

 

Mācību līdzekļi skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem