Diagnosticējošie darbi

Skola2030 ietvaros tiek izstrādāti 20 diagnosticējošie darbi, lai atbalstītu skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā. Atšķirībā no Valsts izglītības satura centra līdz šim veidotajiem un īstenotajiem valsts pārbaudes darbiem šos projektā veidotos un aprobētos diagnosticējošos darbus skolotājs varēs izmantot klasē ar saviem skolēniem tajā brīdī, kad tas viņam visvairāk nepieciešams, lai izvērtētu jaunajos izglītības standartos nozīmīgu prasmju, tostarp caurviju prasmju apguvi.

Šie darbi neaptver visu mācību saturu un visus mācību priekšmetus, taču to mērķis ir nodrošināt informāciju par būtisku, līdz šim mazāk ierastu mācību satura daļu, lai palīdzētu skolotājiem mērķtiecīgāk plānot mācību procesu konkrētajiem skolēniem. Vairāk: https://bit.ly/par_macibu_lidzekliem

 

Skola2030 mācību resursu krātuvē pieejami šādi diagnosticējošie darbi (apskatāmi ar skolotāja pieeju):

1. klase

3. klase

4. klase

5. klase

7. klase

8. klase

10. - 12. klase

 

Biežākie jautājumi Citi jautājumi