Ieviešanas grafiks

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā paredzēts ieviest pakāpeniski. 2019./2020. mācību gadā pārmaiņu īstenošanu sāk pirmsskolu līmenī, bet no 2020./2021. mācību gada – pakāpeniski – arī pamatskolu un vidusskolu posmā.