Ieviešanas semināri

2022. gada oktobrī Skola2030 norisinājās ieviešanas semināri klātienē Latgales, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Rīgas reģiona iestāžu skolotājiem, lai sniegtu atbalstu  pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā - praktizētu digitālo mācību līdzekļu izmantošanu mācību procesā, sarunātos par mācību satura īstenošanas un pieejas jautājumiem,  mācību sasniegumu vērtēšanas aspektiem un praksi, eksamināciju.

Semināru izbraukumos tika aicināti piedalīties atbilstošā mācību priekšmeta un vecumposma skolotāji un viņu kolēģi, kuri māca vai mācīs padziļinātos kursus vidusskolā, ar jau esošām skolo.lv platformas priekšzināšanām. 

Pateicoties British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstam Latgales, Zemgales un Rīgas reģiona skolotājiem bija iespēja semināra noslēguma semināros piedalīties savstarpējas tīklošanās pasākumā, kurā sadarbības veicināšanai vienkopus tikās gan mazākumtautības izglītības programmu īstenotāji, gan citu izglītības iestāžu pārstāvji.

Tiešsaistes semināru ieraksti