Vebināri

Lai sniegtu atbalstu skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā, piedāvājām vebinārus, kuros Skola2030 eksperti stāstīja par svarīgākajām izmaiņām pilnveidotajā mācību saturā un atbildēja uz jautājumiem.