Mācību plānošanas e-vide MAPE

Mācību plānošanas e-vidē MAPE ir pieejams plašs Skola2030 mācību materiālu klāsts jaunā mācību satura īstenošanai - mācību programmu paraugi, VPD paraugi un programmas, kā arī dažādi atbalsta materiāli, piemēram, raksti, ziņas, semināri, raidieraksti un labās prakses piemēri. Kopš darbības uzsākšanas krātuvē ir publicēti jau vairāk kā 1900 Skola2030 un citu publicētāju izstrādāti mācību materiāli. Pēdējo 12 mēnešu laikā tās aktīvo lietotāju skaits ir pārsniedzis 37 000. Šobrīd e-videi MAPE tiek veikti vairāki funkcionāli uzlabojumi, lai padarītu to lietotājiem ērtāku. MAPE maina arī domēna vārdu, turpmāk tā būs pieejama mape.gov.lv.

Materiālus ir iespējams ērti meklēt, lietotājam ievadot meklējamo frāzi (brīva teksta meklētājs, kas darbojas līdzīgi Google meklētāja principiem), kā arī izmantojot dažādus savstarpēji kombinējamus meklēšanas kritērijus, mācību materiālu atlasot pēc izglītības posma, mācību jomas, klases, mācību priekšmeta, materiāla tipa un publicētāja u.c., pakāpeniski samazinot atrasto materiālu apjomu un ļaujot ātrāk atrast lietotājam nepieciešamo mācību materiālu. Vienlaikus ir iespējams norādīt vairākus meklēšanas kritērijus, piemēram, mācību priekšmets - matemātika, klase - 7. klase, publicētājs - Skola2030. Vai arī, piemēram, atslēgas vārds - modelēšana, izglītības posms - pamatskola, mācību priekšmets - matemātika.  

Visiem aktīvajiem mācību plānošanas e-vides MAPE lietotājam pakāpeniski tiks nodrošināts individualizēts un pielāgots saturs, prioritāri sniedzot informāciju par tām aktualitātēm, jaunākajiem mācību resursiem un papildinājumiem atbalsta materiālu klāstā, kas atbilst lietotāja profilam un interesēm. Noris arī darbs pie mācību priekšmetu tematisko plānu veidošanas rīka izstrādes. Jaunais tematiskais plānotājs ļaus mācību programmu paraugus ērti papildināt ar katra skolotāja individuāli atlasītajiem mācību materiāliem.   

Jau šobrīd izvēlētos materiālus e-vides MAPE lietotāji var apkopot un sistematizēt, veidojot gan izlases, gan mācību materiālu kolekcijas savām vajadzībām. Lai pilnīgotu savu kolekciju, skolotāji varēs augšupielādēt arī savus jau iepriekš izveidotos mācību materiālus, izmantojot ārējos serverus, piemēram, Google Drive, Failiem.lv, Dropbox.   

MAPE pieejams arī tematisko plānu veidošanas rīks jeb tematiskais plānotājs BETA versijā, kurš ļauj skolotājiem e-vidē ērti veidot jauno mācību programmu paraugu īstenošanai atbilstošus mācību priekšmetu tematiskos plānus, kā pamatu izmantojot mācību programmu paraugus un tos precizējot un papildinot atbilstoši savām vajadzībām. 

Tematiskais e-plānotājs nodrošina iespēju iepriekšējo gadu tematiskos plānus izmantot kā sagatavi nākamo gadu tematisko plānu izveidei vai vienas klases tematisko plānu izmantot par pamatu citas klases tematiskā plāna izveidei attiecīgajā mācību gadā, tos pilnveidojot un pielāgojot, kas tādējādi būtiski atvieglo skolotāja darbu. Rūpīgi sagatavots tematiskais plāns var palīdzēt efektīvāk aizvietot citu skolotāju nepieciešamības gadījumā. Vairāk par tematisko e-plānotāju aicinām skatīt šeit.  

 

Lai uzsāktu darbu ar mācību plānošanas e-vidi MAPE, skolotājam un skolas vadības pārstāvim ir jāautorizējas sistēmā, identificējoties ar Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) vienoto pieteikšanos – izmantojot skolvadības žurnālus E-klase vai Mykoob, vai Latvija.lv autentifikācijas līdzekli. E-vides MAPE lietotājiem ir pieejams lietotāju atbalsta dienests. Lai ziņotu par sistēmas kļūdām un uzdotu jautājumus, rakstiet uz mape@skola2030.lv vai zvaniet pa tālruni +371 66051908 darba dienās plkst. 9.00-17.00.  

Publicētājiem, piemēram, izdevniecībām, nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem, tuvākajā laikā mācību plānošanas e-vidē MAPE būs iespēja bez maksas augšupielādēt savus sagatavotos materiālus jaunā mācību satura īstenošanai valsts līmeņa katalogā. Lai pieteiktos materiālu ievietošanai, rakstiet uz mape@skola2030.lv vai aizpildiet tiešsaistes formu. Līdzšinējā digitālā mācību resursu krātuve www.mape.skola2030.lv turpinās darboties kā arhīvs, tajā netiks ievietoti jauni materiāli.