Digitālie resursi

Skola2030 mācību resursu krātuve (https://mape.skola2030.lv)
Mācību plānu piemēri attālinātām mācībām meklējama katalogā, visu laiku atjaunināts saraksts. Diskusiju sadaļā ar ieteikumiem rīkiem un resursiem izmantošana dažādās mācību jomās, mācību priekšmetu programmu paraugi saskaņā ar pilnveidoto mācību saturu.

VISC (https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat.html)
Valsts izglītības satura centra un sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli. PDF faili dažādiem mācību priekšmetiem.

Soma.lv (https://soma.lv)
“Lielvārds” grāmatu e-versijas, viedgrāmatas, zinātniski mācību video, interaktīvās darba lapas, drukājamās darba lapas no pirmsskolas līdz 12. klasei matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās, bioloģijā, fizikā, ķīmijā un ģeogrāfijā. Pieejama no jebkuras ierīces: datora, viedtālruņa, planšetdatora un pat jaunākās paaudzes televizora. Lai piekļūtu materiāliem, jūs varat pieslēgties, izmantojot E-klases vai MyKoob lietotāju pases. Soma.lv Klasei funkcionalitāte nodrošina iespēju skolotājam E-klasē nosūtīt skolēniem konkrētas mācību grāmatu tēmas, mācību video, uzdevumus un sekot līdzi skolēnu uzdevumu un testu izpildei, turklāt tā automātiski sniedz atgriezenisko saiti skolēniem. Video instrukcijas: https://ej.uz/ka-izmantot-soma-klasei. Lietošanas pamācības: atbalsts.soma.lv. Mācību video “Lielvārds” YouTube kanālā: https://ej.uz/Soma_Youtube. Ārkārtas stāvokļa laikā Soma.lv pieejama bez maksas.

Māconis (maconis.zvaigzne.lv)
Apgāda “Zvaigzne ABC” digitālos mācību materiālus var izmantot tiešsaistē datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī (ar atsevišķiem izņēmumiem), un lietotājiem nevajag specifisku programmatūru vai datorzināšanas. Uzreiz pēc reģistrēšanās visi digitālie mācību materiāli jau ir redzami lietotāja kontā, un pēc tam lietotājs var izvēlēties konkrēti sev nepieciešamos. Līdz 2020. gada 30. jūnijam pieejams bez maksas. Lai piekļūtu vairāk nekā 300 digitālajiem materiāliem, lietotājiem atliek tikai reģistrēties, izmantojot e-pastu.

“Zvaigzne ABC” e-grāmatnīca (bit.ly/zvaigzne_materiali) - Apgāda “Zvaigzne ABC” mājaslapā pedagogiem ir pieejami dažādi bezmaksas lejupielādējamie materiāli: skolotāja grāmatas, informātikas un vēstures uzdevumu sagataves.

Uzdevumi.lv (https://www.uzdevumi.lv)
Plašu materiālu klāsts no 1. līdz 12.klasei. Uzdevumi, teorija un testi mācību priekšmetos. Katram uzdevumam ir pieejami risinājuma soļi, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolotājiem portālā ir iespējams veidot un nosūtīt skolēniem tiešsaistes mājasdarbus un pārbaudes darbus, bet vecākiem – sekot līdzi bērna progresam un rezultātiem mācībās.

FIZMIX.lv (https://www.fizmix.lv)
Portālā FIZMIX.lv saprotami, interesanti un ar praktiskiem piemēriem tiek skaidrota fizikas teorija, pievēršot pastiprinātu uzmanību elektrodrošībai un energoefektivitātei.

LVA – interaktīvi latviešu valodas mācību materiāli (http://maciunmacies.valoda.lv)
Spēles un citi interaktīvi līdzekļi latviešu valodas apguvei. Daudz materiālu tieši jaunākiem bērniem un tiem, kam latviešu valoda ir svešvaloda.

Letonika (https://www.letonika.lv)
Gan dažādu latviešu autoru darbi, gan vārdnīcas, kā arī dažāda veida testi par un ap Latvijas ģeogrāfiju, literatūru, valodu un kultūru.

Minecraft (https://education.minecraft.net/, https://aka.ms/remote-learning-kit)
Ietver daudz gatavu virtuālo mācību resursu, kuros iespējams skolēniem sadarboties konkrētu priekšmetu uzdevumu risināšanai, kā arī vienlaikus apgūt programmēšanas pamatprasmes. Pieejams bez maksas kopā ar Office365 līdz 30.06.2020. Pieejams vairāk nekā 100 gatavu nodarbību.

Start (IT) (https://www.startit.lv) - Sadaļā Datorika skolēniem un skolotājiem piedāvā bez maksas apgūt datoriku un programmēšanas pamatus. Pieejami gatavi materiāli un darba lapas no 1. līdz 9.klasei. Sadaļā Start(IT) Kursi - Vidusskolām video formāta lekcijas par pirmās mājas lapas izveidi, ievads programmēšanā, ievads virtuālajā realitātē, ievads Android mobilo lietotņu izstrādē, ievads robotikā, ciparu shēmas, ievads datorikā, ievads 3D modelēšanā un printēšanā, droša datortehnikas lietošana. Bez maksas. Nepieciešams reģistrēties, ir iespējams pieslēgties arī ar E-klases lietotāju. Start(IT) video skatāmi arī: www.youtube.com/channel/UCF80F250Gsm6z0X18nfo29Q

LU vietne skolām (http://skolas.lu.lv)
LU platforma, kurā ir resursi mācību LU vietne skolām riekšmetu olimpiādēm.

LU SIIC (http://skolas.lu.lv)
Digitāli atbalsta materiāli 7.-9.klasei un vidējās izglītības pakāpē Fizikas, Ķīmijas, Bioloģijas, Matemātikas un Dabaszinību (humanitārajām programmām vidusskolā) apguvei saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem. Izmantojami uzdevumu veidošanai, kopā ar mācību grāmatām.